Třeba Lesní družstvo obcí Přibyslav škody ve svém hospodářství  předběžně vyčíslilo na dva miliony korun.

Na zem tam popadalo více než deset tisíc kubíků dřeva, navíc je v některých lokalitách spousta stromů nahnutých a polámaných, a na veřejnost tak číhá v lese velké nebezpečí. Proto možná začne na některých místech v nejbližších dnech platit zákaz vstupu do porostů.

„Největší škody jsou v lesích v okolí rybníka Řeka, tedy mezi Starým Ranskem, Krucemburkem, Havlíčkovou Borovou a Radostínem, kde došlo k největším polomům. Škoda není úplně malá, předběžně jde o více než deset tisíc kubíků, což je více než čtvrtina naší roční těžby, takže to rozhodně není zanedbatelná újma," uvedl ředitel družstva Jiří Svoboda. Přibyslavské lesní družstvo tedy muselo kvůli škodám přijmout určitá opatření.

Škoda asi za dva miliony korun

„Zastavili jsme těžbu. Dřevo bude nutné zpracovat. Začneme pochopitelně v místech, kde se kalamita projevila nejvíc. Nějaké škody mohou být 
i na lesních chatkách, tam to snad ale nebude tak hrozné," konstatoval Svoboda.

Ten vzniklou škodu předběžně odhadl zhruba na dva miliony korun. Popadané 
a polámané dřevo se totiž bude muset prodávat pod cenou a dělníci jej budou zpracovávat až několik měsíců.

Škody po bouřce, byť mnohem menšího rozsahu, zaznamenali třeba také v Lesním družstvu ve Štokách, které 
v současnosti hospodaří na zhruba čtyřech a půl tisících hektarech půdy.

„Nemáme vše ještě dobře zmapované, ale újma se bude počítat ve stovkách kubíků. Je jasné, že rozlámané dřevo se bude kvůli nižší kvalitě prodávat levněji, " řekl Milan Fíla ze štockého družstva.

Kvůli pondělní bouřce nyní v lesích číhá také nebezpečí 
v podobě polámaných stromů a větví, které se mohou kdykoliv zřítit.

Přibyslavské lesní družstvo proto žádá státní správu o zákaz vstupu do lesních porostů. Ten by mohl začít platit v nejbližších dnech. „Nedělám si iluze o tom, že by veřejnost do lesa přestala chodit úplně. Ale spousta stromů je tam nahnutých a polámaných, tak snad budou mít lidi dostatek rozumu a dají si pozor," dodal Jiří Svoboda.