Na většinu z těchto šesti akcí bude radnice žádat o dotace. „Nemyslím si, že se všechny záměry rozjedou ještě v tomto volebním období, ale rozhodně je chceme mít připraveny pro případ, že by bylo možné dosáhnout na nějaké dotační tituly a získat peníze. Toto už nyní platí pro komunitní dům pro seniory. Projekt finišuje a my chceme podat žádost o dotaci," uvedl novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Město musí o peníze na projekt komunitního domu, na nějž je rozpočet 27 milionů korun, požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí do 15. ledna. „Věřím, že se nám je podaří získat," dodal Marek.

Další z cílů Nového Města, výstavba sportovní haly, je nyní závislý na tom, zda se zastupitelé rozhodnou zasáhnout do již hotového projektu a přidat do haly i lezeckou stěnu. „S takovou žádostí přišel před nedávnem horolezecký oddíl. Už byla vyřízena veškerá povolení včetně stavebního. Pokud se rozhodneme stěnu do sportovní haly přidat, začne se stavět později a současně se stavba prodraží. Chceme znát i mínění veřejnosti, počítáme s tím, že vyhlásíme anketu," uvedl starosta Michal Šmarda. I na tento projekt, který v současné verzi má radnici stát přibližně 60 milionů korun, se město pokusí získat finanční příspěvek od státu.

„Výzva se pravidelně opakuje a je jen otázkou, ve kterém roce se ji rozhodneme využít. Teď musíme rozhodnout, zda do projektu zařadíme nově i lezeckou stěnu," podotkl Michal Šmarda.

Třetím klíčovým záměrem je odkanalizování místní části Rokytno. „To by nás vyšlo do dvaceti milionů korun," připomenul další z priorit města Stanislav Marek.

V plánu bylo původně odkanalizování dalších místních částí, Petrovic a Hlinného. „Nakonec jsme se ale rozhodli, že nejprve uděláme kanalizaci v Rokytně, a to vzhledem k tomu, že v dotačním titulu došlo k nějakým změnám. Investorem stavby bude svaz vodovodů a kanalizací, ten také podá žádost o dotaci," řekl Marek.

Finanční injekci bude co nejdříve potřebovat také Horácké muzeum. „Rekonstrukce je rozdělena na několik etap. Nejdříve se pokusíme získat dotaci na opravu krovů a střešní krytiny. Další etapou bude bourání depozitáře a přístavba turistického zázemí. Pak nám bude zbývat ještě zbudování výtahu a technologického zázemí objektu a rekonstrukce přízemí a expozic v druhém nadzemním podlaží," shrnul Stanislav Marek.

Na rekonstrukci muzea potřebuje město 11 milionů korun. „Ne na všechno se podaří získat dotace. Proto chceme postupovat po etapách," objasnil Stanislav Marek.

V plánech radnice nechybí ani rozšíření průmyslové zóny. „Říkáme tomu spíš zóna pro podnikání. Nepočítáme s nějakým novým velkým investorem, spíše bychom chtěli napomoci rozvoji firem, které už dlouhodobě na Novoměstsku fungují. Pokud ale přijde někdo nový, budeme také rádi," řekl Michal Šmarda.

Představitelé města počítají s revitalizací těch průmyslových areálů, které nyní chátrají. „Po dohodě se současnými vlastníky je chceme oživit, aby začaly plnit svou původní funkci. Počítáme s tím, že v první fázi vytvoříme podmínky pro existenci pěti až deseti firem. Celkové náklady budou okolo dvaceti milionů korun," prohlásil novoměstský starosta.

Posledním z projektů, které chce Nové Město přednostně zrealizovat, je přestěhování základní umělecké školy do nových prostor. „To je problém, s nímž se potýkáme už několik let. Rádi bychom nové prostory zajistili v centru města, a ne někde na periferii tak, aby s rozvojem umělecké školy ožívalo i centrum města," podotkl Michal Šmarda.