Pomoci by mohly dotace od Kraje Vysočina a možná i od Ministerstva zemědělství.

Město plánovalo budování vodovodu pro zhruba desítku sídel, která se potýkají s nedostatkem vody a její kvalitou. Na stavbu za desítky milionů korun chtělo město požádat o evropské dotace prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Ovšem podle dotačních podmínek může o dotace na stavbu vodovodu či kanalizace žádat jen provozovatel vodovodní sítě, a tím město není. Starosta Golčova Jeníkova Vlastimil Marušák se ale nehodlá s touto situací smířit.

„Na Státní fond životního prostředí jsem ještě před Vánocemi poslal námitku se žádostí o posunutí termínu podání žádostí o dotace a o vypuštění sporného bodu z vyhlášení výzvy. Přišlo mi zamítnutí," konstatoval starosta.

Ze žádostí o dotaci Jeníkov vyřadili

Následně starosta obdržel dopis od šéfa operačního programu životního prostředí náměstka Martina Kubici. „Sdělil mi, že podmínka zůstane ve výzvě po celou dobu její platnosti, tedy že naše město je ze žádosti o dotace na vodovody ze SFŽP vyřazeno," informoval starosta.

„Rozhořčení starosty z Golčova Jeníkova chápu, i mě tato informace rozpálila doběla," reagoval předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod Pavel Policar.

„Jen doufám, že za špatně formulovanými dotačními podmínkami je jen absolutní neznalost ze strany úředníků, a ne něco horšího, protože evropských peněz bude čím dál méně. Pokud budou dotační podmínky nastaveny tímto způsobem, devadesát procent obcí ztratí možnost zkvalitnit svoji vodovodní síť," konstatoval Policar. Jak vysvětlil, pokud obce dnes někde budují nové vodovodní řady, je to často v odlehlých místech, kde žije malý počet odběratelů, a kde se v minulosti nevyplatilo vodovod budovat. Podle starosty Marušáka by byla jistá šance dotace na část vodovodu získat. „Kraj Vysočina vyhlásil dotační řízení, v němž lze žádat i o příspěvek na stavbu nového vodovodu, až do výše 75 procent nákladů. Zkusíme zde požádat o dotaci na výstavbu vodovodu do Kobylí Hlavy," dodal starosta města.

„Ovšem zde je podmínka, že spolu se stavebním povolením a projektovou dokumentací musí být proveden i výběr dodavatele stavby. Ale to se snad stihnout dá," podotkl starosta.

Podle jeho slov se rýsuje zřejmě i možnost získat nějaký příspěvek od Ministerstva zemědělství. „V letošním roce zřejmě i Ministerstvo zemědělství bude vyhlašovat dotační výzvu na výstavbu nových vodovodů, bude tedy i zde možnost požádat o příspěvek na další vodovod," dodal starosta Marušák.

Jak zdůraznil, pokud se nepodaří získat státní příspěvek na vodovody ani od kraje ani od státu, bude Jeníkov stavět vodovody pro svoje místní části z rozpočtu a po etapách. „Vesnice se nám vylidňují, mladí utíkají do měst. Dokonce i starší obyvatelé nejhůře postižených obcí nám vzkazují, že se vystěhují, protože vody je pořád méně a začíná zapáchat. Ani se jim nedivím. Jakmile vám doma chybí voda, nemůžete vařit, prát, ani se umýt. Jenže pokud se odstěhují i ti starší, budou vesnice kolem Jeníkova prázdné, protože chalupu bez vody nikdo nekoupí," posteskl si starosta.