Který z volebních programových cílů SZ je podle vás pro občany nejdůležitější?

Program má 4 oblasti a mnoho bodů, jejichž důležitost je relativní - pro někoho podpora kvalitních místních potravin, pro jiného podpora občanské společnosti a tolerantní přístup k menšinám. Osobně považuji za zásadní důsledné vytváření podmínek pro přechod od východní gubernie k demokracii i v oblasti správy veřejných statků a financí. Mám zkušenost s konáním bývalého starosty, jehož policie sice chytila za ruku při činu, ale nebyla žádná vůle to dotáhnout. Nyní již mnozí pomazaní politovali ex-hejtmana Ratha, jak za mříží úpí a trpí. Ale přečtěte si odposlechy z minulého týdne - bezostyšné malé domů z každé zakázky, krystalická loupež peněz nás všech za bílého dne v bílém plášti nemocničním, odkud každou chvíli slyšíme stesky právě na finance! Mnohým to možná nevadí, mně ano. Z cizího krev neteče, ale pak se nedivme, že se nestaví obchvaty, chodníky, dálnice, na něž už se nedostává.

Pokud budete zvolen, které legislativní oblasti byste se chtěl nejaktivněji věnovat?

Dlouhodobě mě zajímá ochrana památek, doprava a dopravní opatření k vyšší bezpečnosti, průjezdnost a obchvaty měst, lepší podmínky pro cyklisty. Další oblastí je transparentnost veřejné správy a též volební zákony. Současná řekněme oposmluvní úprava je na ústavní hraně; že zákon postavený antijánošíkovsky tak, aby chudým bral a bohatým, kteří se na něm dohodli, dával, zásadně odkrojuje ústavní práva být zastupován a být volen. Jakým právem strana podporovaná 6 procent voličů získá ve dvousetčlenné sněmovně pouhých 6 poslanců - tedy 3 procenta mandátů, přičemž zbylých 6 si jako kořist rozdělí ČSSD, ODS a KSČM? Ona 3 procenta voličů snad nemají právo na zastupování? To se to pak tluče po hlavách násadou od vlajky vítězství, ale jakým právem? Právem silnějšího. Ale ústava by přece měla zaručovat rovnost podmínek, nikoli zvýhodňování jedné, právě šťastnější, skupiny před druhou.

Jak hodnotíte probíhající kampaň SZ? Měl jste možnost nějakým způsobem zasáhnout třeba do tvorby volebních hesel a sloganů? Zúčastníte se nějakého volebního mítinku na Vysočině?

Vymýšleli jsme slogany pro naši jedničku, Hanku Konvalinkovou na leták a plakát, její programové priority. Spoluorganizoval jsem 13. ročník Svatováclavského dětského dne. Cítím, že se v Praze i tady sešla řada nadšenců, kteří vymýšlejí, jak lidem nízkorozpočtově sdělit, co pro ně chceme prosadit a jak si představujeme řízení této země. Podpořili jsme občanskou iniciativu Rekonstrukce státu, soubor jejich 9 protikorupčních zákonů jsme vzali za svůj. Nicméně volby jsou hodně marketingová záležitost a reklama není levná. Pravda, babička říkala, že kvalitní zboží se prodává samo. Beru. Daleko častěji vám však reklamní kampaně plné slev, výhod, bonusů a odpustků vnutí šunty, které vám jsou k ničemu a ještě se vám prodraží na provoze. A tak je to i ve volbách. Zatímco úspěšní privatizátoři si za peníze firmy tuto od státu (tedy od nás) pod mazanou cenou koupili (a ještě zbylo zhusta na strýčky Vika a Příhodu), tak úspěšní partajníci si za peníze daňových poplatníků kupují jejich hlasy - vždyť nikdo vám nedá tolik, co my vám dokážeme slíbit! A nikdo vám neřekne, že ty sliby si pak hezky zaplatíte.Snažíme se zavítat do větších měst v regionu, tento týden navíc s multimediální „Zelenou kostkou", která symbolizuje úroveň nakládání s veřejnými prostředky. Dnes  s ní budeme v Jihlavě, kam přijede i předseda Ondřej Liška. Základem je kontaktní kampaň, osobní předávání tematických letáků: ke kvalitě potravin, k místům ve školkách, spolu s drobnou upomínkou. Okruh oslovených je sice omezený, ale je to osobnější a občas si vyslechnete, co si o vás lidé myslí, což není na škodu.

Kolikrát jste se pokoušel o vstup do Poslanecké sněmovny?

Za zmínku stojí minulé parlamentní volby, kdy jsem dostal od kolegů důvěru k vedení kandidátky. Zelení tehdy úspěch z předchozích voleb, jež je poprvé vynesly do sněmovny a vlády, nezopakovali. Důvodů bylo více - podíl na pádu vlády uprostřed evropského předsednictví, odlesk nevábné Topolánko-Dalíkovské verze správy věcí veřejných, vnitřní spory přispívající ke ztrátě důvěry, nové a neokoukané antidinosauří hvězdy, jež vyluxovaly hlasy těch, kteří nechtějí volit zavedené strany. V regionu se totiž můžete stavět na hlavu a být čistý jako lilium, výsledek je předurčen celostátním obrazem a aktuálními preferencemi.

Co byste vzkázal voličům?

Neztrácejte paměť - v ní je uložen Gross, Liberta, Olovo, Kakao-Kraus, Rath… Tím vůbec nechci říct, že modrá je dobrá, dal by se k ní připojit podobný seznam, jen při všeobecném vzývání oranžového božství nezapomeňme, že svody moci a peněz působí na ně stejně. I „čistí" komunisté, když dostali (byť fiktivní) možnost si líznout, také si sáhli do sazí. A tak je zásadní snažit se tomu systémově stavět hrázičky a hráze; Švýcaři nás proti naší vůli ve všem nezachrání. A o tom Zelení nežvaní, ale konali a konají - za tváře, jako je Václav Láska, Libor Michálek či Eliška Wagnerová, mluví činy, nikoli plky a zákulisní zametání uhelného prachu pod koberec.

Co budete dělat, pokud se do Sněmovny nedostanete?

To, co doposud. Jsem radním, dostal jsem důvěru, kterou nechci zklamat. Vedu výbor pro životní prostředí a evropský projekt v oblasti plánování sociálních služeb. A s dvěma malými žábami doma se rozhodně nenudím!

Kdy jste vstoupil do SZ a proč?

Za Zelené jsem kandidoval do městského zastupitelstva v roce 2006 a později mě tato spolupráce přivedla k rozhodnutí vstoupit - bylo po pádu Topolánkovy vlády, po níž padly i preference Zelených. Měl jsem asi mírně samaritánský pocit - zatímco krysy loď obvykle opouštějí, jiní by měli do podpalubí naskočit a pomoct pumpovat. Ať už jim na to chabé síly stačí či nikoli.

Vykonával jste, nebo ještě vykonáváte nějakou stranickou funkci?

Od loňského prosince vedu krajskou organizaci, nejsem na to ale sám, krajská rada má 7 lidí z různých koutů regionu, náš mandát je dvouletý.