„Mláďata čápa černého v hnízdě ve sklenských lesích jsem tehdy kroužkoval já. Čápatům byly kromě hliníkového kroužku dány i barevné plastové odečítací kroužky. Jednomu ze čtyř čapích mimin byl nasazen kroužek s číslem 6323. Dnes je z něj šestiletá samice, která nyní hnízdí v severní části Bavorska," uvedl ornitolog Jaromír Čejka.

Černá čápice si letos našla své bydliště na vrcholku vysokého smrku a povedlo se jí vysedět tři mláďata. „Jsem rád, že se podařilo toto okroužkované mládě vystopovat, neboť známe i příběh jeho otce, ten byl kroužkován poblíž Pasecké skály v roce 2002. Pak jsme se s ním každoročně setkávali ve Skleném. V roce 2014 ale bohužel uhynul. Byl to nejčastěji pozorovaný čáp černý ve Žďárských vrších," připomenul Jaromír Čejka.

Počty čápů černých hnízdících ve Žďárských vrších se nemění. „Každoročně zaznamenáváme okolo deseti párů," potvrdil ornitolog.

Kroužkování a vyhledávání černých čápů je o něco komplikovanější než najít a označit jejich bílé kolegy.

„Černí čápi jsou o něco plašší, je to ale dáno tím, v jakém prostředí žijí. Velmi těžko také jejich hnízdiště vyhledáváme, čapí hnízdo na stromě v hustém lese lze najít mnohem hůře než to na komíně nebo na sloupu. Budeme vděční všem, kteří by si hnízdiště černého čápa všimli a nám to pak oznámili, abychom mohli mláďata okroužkovat," dodal Jaromír Čejka.