„Vláda podpořila poskytnutím sedmnáctimilionové dotace rozvoj průmyslové zóny v Bystřici, takže je šance, že tam v krátké době vznikne tři sta nových pracovních míst. Míří tam noví investoři," uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Projekt zaplnění průmyslové zóny v Bystřici nad Pernštejnem by měl výrazně snížit sociální dopady na region, které vzniknou ukončením těžby a hromadným propouštěním 
v uranových dolech. Podle údajů bystřické radnice se osm z 12 hektarů volných pozemků chystá obsadit výrobce autodílů Cooper Standard Automotive, působící ve Žďáru nad Sázavou, a zbylou plochu mají zamluvenou místní firmy.

Aktivní ekonomická těžba skončí v dole Rožná 1 letos 31. prosince. Od 1. ledna. 2017 začnou zahlazovací práce. „Důl bude řízeně likvidován, všechny tyto činnosti musí být ukončeny za devět měsíců. Poté bude důl řízeně zaplavován po dvanácté patro. Součástí toho bude celá řada technických opatření včetně ekologického dotěžení zbytku, který bude rozfáraný. To bude ukončeno přibližně v září, říjnu roku 2017," popsal časový harmonogram ředitel Diama Tomáš Rychtařík. Útlumem těžby dojde k hromadnému propouštění. „Předpokládáme, že začne po Novém roce. Zaměstnanci budou odcházet průběžně, během dvou let dojde ke snížení stavu přibližně o tři sta lidí," sdělil vedoucí odštěpného závodu Geam Dolní Rožínka Pavel Koscielniak.

Podobné kompenzace jako horníci z OKD však zaměstnanci dolu Rožná 1 nedostanou. Vláda už podle Sobotky udělala vstřícný krok tím, že jim povolila dřívější odchod do důchodu. „Řada pracovníků Diama byla podpořena tak, že jsme schválili předčasný odchod do důchodu o sedm let," vysvětlil premiér. Časnější odchod do důchodu se ale týká pouze některých horníků. „Předčasné důchody se dotknou těch, kteří naplní expozici. U nás to trvá jedenáct let. V současné době máme 51 zaměstnanců, kteří mají předpoklad 
k tomu, že by mohli odejít do předčasného důchodu. Naplnění expozice je pouze jeden z ukazatelů odchodu do předčasného důchodu. Musí dosáhnout i příslušného věku," řekl Koscielniak.

V současné době pracuje 
v dole Rožná 1 na Bystřicku, který je posledním fungujícím uranovým dolem v celé střední Evropě, celkem osm set patnáct zaměstnanců. „Do budoucna počítáme
s pěti sty lidmi. Jejich činnost se rozdělí jednak na zahlazování následků hornické činnosti a také na práce pro podzemní výzkumné pracoviště Bukov," sdělil Tomáš Rychtařík.

Lidé, kteří zůstanou zaměstnanci Diama, se v převážné většině budou podílet na sanačních pracích. „Jsou zpracovány speciální projekty, které začínají v momentě, kdy je zastavena důlní těžba, a končí ve chvíli, kdy vracíme krajinu podle územních plánů 
k dalšímu využití. Bude se pracovat na odkalištích, na jejich správě a budoucí rekultivaci, na demolicích budov a dalších," potvrdil Tomáš Rychtařík.

Přeměna regionu poznamenaná dlouholetou těžbou vyjde na nemalé finanční částky. Zvláště nákladná bude sanace dvou odkališť.
„V projektech jsou vyčísleny náklady na jednorázovou likvidaci i na čištění vod. Půjde o stovky milionů korun ročně. Celkem počítáme přibližně se dvěma miliardami korun, hlavním nákladem bude čištění vod," uvedl Pavel Koscielniak.

Další část zaměstnanců by měla pracovat na novém výzkumném důlním pracovišti. „Podpořili jsme projekt výzkumného pracoviště Bukov, kde by mohlo být zaměstnáno okolo sta až 
sto padesáti zaměstnanců
v rámci hlubinného dolu," nechal se slyšet Bohuslav Sobotka.

Zaniklá pracovní místa budou nahrazena novými příležitostmi v bystřické průmyslové zóně. Cooper Standard Automotive tam ovšem svou přítomnost podmiňuje vládními pobídkami. „Pokud splní podmínky pro pobídky, mohou si o ně požádat. Nepředpokládám ale, že by se jednalo o tak velké investice, že by splňovaly limity pro poskytování investičních pobídek. Nicméně vláda je připravena i tak pomoci," nechal se slyšet premiér Bohuslav Sobotka.