„V posledních čtyřech letech rapidně ubývá žáků, proto tuto situaci musel kraj řešit systémovými opatřeními v síti středních škol. Z původních osmnácti školských subjektů vzniklo od července osm nových. Školy se na tento krok připravovaly v průběhu celého roku," sdělila za zřizovatele obou spojených škol krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Původní budovy

Pro studenty žďárské průmyslovky ve Studentské ulici i pro studující technické školy ve Strojírenské ulici se toho v praxi příliš nezmění. „Předpokládám, že přesuny studentů mezi oběma pracovišti budou v minimálním měřítku. Na pracovišti Studentská i Strojírenská se budou stabilně žáci připravovat na svoje budoucí povolání tak, jako tomu bylo doposud. Nějaké přesuny žáků by nastaly jedině v případě, aby se mohli účastnit výuky v některé ze specializovaných laboratoří," vyjádřil se ředitel sloučené školy, která nese název Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jaroslav Kletečka. „Název školy zůstane v podstatě stejný jako měla průmyslovka dosud, z názvu vypadne jen ulice Studentská, protože nyní budeme mít dvě pracoviště," doplnil Kletečka s tím, že učitelský sbor v obou školních budovách by měl zůstat nezměněn.

Obě školy v minulých letech vybavily či zrekonstruovaly velkou část svých odborných pracovišť. Kromě nových CNC strojů, IT vybavení a softwaru mohou žáci své počítačové projekty převést do reálné podoby díky 3D tiskárnám.

„Velkou výhodou bude možnost využití obou pracovišť, která nabízejí rozmanité spektrum specializovaných učeben s moderním technickým vybavením. Myslím si, že další výhodou bude snazší přestup žáků do jiného vzdělávacího oboru," řekl Jaroslav Kletečka.

„Případným zájemcům nyní můžeme nabídnout tříleté učňovské obory, učňovské obory zakončené maturitní zkouškou i klasické maturitní obory včetně dálkového studia. Také spolupracujeme s Vysokým učením technickým v Brně, proto nabízíme i vysokoškolské studium. Zatím nabídku oborů nebudeme snižovat ani rozšiřovat. Rádi bychom do budoucna přidali obor informační technologie, který je v dnešní době populární a žádaný. Zatím je to ale ve fázi schvalování, uvidíme, jak to bude do budoucna vypadat s počty žáků vycházejících z devátých tříd," předeslal ředitel Kletečka.

O možnosti sloučení průmyslovky s technickou školou se hovořilo několik let, části veřejnosti se ale záměr moc nezamlouval. „Možná to bude dobré pro učiliště, které spojení s průmyslovkou vynese o kousek výše. Naopak průmyslovce to podle mého názoru žádná výrazná pozitiva nepřinese," je přesvědčena studentka průmyslovky Kristýna Klimešová.

V okrese se kromě dvou žďárských škol od 1. července sloučily rovněž velkomeziříčská Střední škola řemesel a služeb s Hotelovou školou Světlá a Obchodní akademií. Hlavní výhoda slučování podle strategie Kraje Vysočina spočívá v záchraně zařízení, která se v posledních letech potýkají s nedostatkem zájemců, a v provozních úsporách včetně možnosti některé školní budovy prodat.