Máte poměrně neobvyklé jméno. Jaký je jeho původ?

Můj otec byl Řek, spolu s mnoha utečenci sem přišel v roce 1946, když byla v Řecku válka. Nejdříve byli všichni v utečeneckém táboře v Jugoslávii, poté byli posláni do různých evropských států. Zrovna rodina Martakidisova skončila v Čechách, otec tady žil, chodil do školy, pracoval a založil rodinu, maminka je Češka.

Říkala jste, že váš první den na pozici mluvčí byl hodně hektický. Co všechno jste už musela stihnout?

Já jsem se to, že jsem nakonec byla vybraná jako nová tisková mluvčí, dozvěděla až den předem. Hned jsem dostala na starost moderovat středeční tiskovou konferenci a připravit na ni materiály, takže hned ráno bylo velice hektické. Ale myslím si, že hodit nás do vody je od radních velice dobrý postup, já bych to tak udělala taky.

Vy jste se o pozici tiskové mluvčí ucházela sama nebo vás oslovilo vedení města?

Sama.

Odkud jste se o tom, že radnice mluvčí hledá, dozvěděla? Výběrové řízení neproběhlo.

Nebylo, protože nejde o úřednické místo. Radní se rozhodli, že by chtěli někoho, kdo má zkušenost s městským úřadem nebo někoho zvenčí se zkušenostmi tiskového mluvčího, takže hledali sami. Já jsem se to dozvěděla na vánočním večírku městského úřadu, kdy paní tajemnice Zikmundová hodnotila uplynulý rok. Říkala, že jeden z budoucích úkolů bude najít nového mluvčího, což je něco, co opravdu chci a myslím si, že i umím dělat. Paní tajemnici jsem řekla, že mám zájem, ona mě pozvala do pracovní skupiny, která vytváří novou komunikační strategii a absolvovala jsem pohovory s ní, starostou a celou radou.

Z kolika lidí se nový mluvčí vybíral?

To nevím. Vím jenom to, že někteří další lidi oslovení byli, ale kolik jich bylo, to nebyla informace pro mě. To měla v gesci paní tajemnice a vedení města.

Jaká bude komunikační strategie třebíčské radnice? Co by se mělo změnit?

Je vytvořená pracovní skupina složená se zaměstnanců úřadu i externích pracovníků, kteří na ni spolu s paní tajemnicí intenzivně pracují. Komunikační strategie by měla být radě města představená prvního března. Změnit by se měla koordinace veškeré komunikace města, jak úřadu, tak samosprávy. Nyní tam koordinace trochu chybí, takže především toto.

S třebíčskou radnicí už máte svoje zkušenosti, od roku 2013 působíte v projektu Obce sobě. K němu vás přivedl kdo?

Opět přes paní tajemnici. O projektu jsem věděla, tak jsem se zeptala a byla přijata.

Budete v projektu pokračovat?

Nebudu. Pracovala jsem v něm pouze na půl úvazku, ale ani to už nebudu stíhat. Časově by to nebylo možné, bude se za mě hledat náhrada.

Zkušenosti máte i s politikou. Jste asistentka poslance TOP 09 Karla Turečka, ve stejné straně působíte coby koordinátorka krajské kanceláře na Vysočině. Přitom na třebíčské radnici TOP 09 zastoupená není.

Já to beru jako velkou otevřenost třebíčské radnice, že dali přednost mojí odbornosti před politickou příslušností. Ano, jsem členkou TOP 09, ale činnost koordinátorky už nebudu dělat, zůstanu asistentkou poslance na minimální úvazek. Jsem třetí asistentka pouze pro Vysočinu, v mojí gesci je panu Turečkovi vést kalendář pro Vysočinu a jednou za čas uspořádat poslanecký den ve městě či obci, kde je o to zájem. Z 90 procent svého pracovního času se budu soustředit na pozici tiskové mluvčí.