„Příprava uskutečnění celé akce zahrnovala zajištění vyjádření orgánů státní správy, správců sítí, uzavření smluv s majiteli dotčených pozemků, které nejsou ve vlastnictví města, následně zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a nakonec výběrové řízení na dodavatele," popsal celou přípravnou fázi starosta Petr Vaněk.

Bylo třeba vybudovat nový bezpečný přechod jak k autobusovému nádraží, tak k obchodnímu centru BILLA. „V letošním roce se nám konečně podařilo tento přechod vybudovat a zároveň upravit nehezký prostor vedle Astry na Tyršově nábřeží. Když posoudíte stávající stav s tím novým dnešním, je to určitě rozdíl. Teď jen zbývá, aby se občané chovali zodpovědně, aby tento kout zůstal nadále upravený a bez odpadků," konstatoval Vaněk s tím, že někteří občané namítnou, proč se nevybudoval chodník blíže k autobusovému nádraží. „Na to je jednoduchá odpověď. Na stávající nepřehledné křižovatce před nádražím je plánováno vybudování kruhového objezdu, a tím pádem by tento přechod nevyhovoval stávajícím předpisům a normám," vysvětlil Vaněk.

Stavbu prováděly místní technické služby a stavba si vyžádala náklady ve výši přibližně 1,2 milionu korun.

V souvislosti s tímto přechodem má město Ledeč nad Sázavou v plánu ještě v letošním roce opravit stávající chodník na Tyršově nábřeží až k lávce.