„Oficiální zahájení provozu informačního centra se uskuteční 4. září ve 14 hodin,“ potvrdila zástupkyně vedoucí oddělení komunikace SÚRAO Ivana Škvorová.

Informační centrum jaderné energetiky, které SÚRAO zprovozní ve spolupráci se zástupci bystřické radnice v nevyužívaných prostorách, kde dříve bývala kancelář starosty a sídlo sekretariátu, má sloužit ke zvýšení informovanosti veřejnosti. Především o uranové rudě, její těžbě, chemické úpravě, využití i následném ukládání jaderného odpadu, včetně dopadu tohoto procesu na životní prostředí.

„Tato aktivita je v režii SÚRAO, my jsme jim k tomuto účelu pronajali na dobu neurčitou prostory,“ sdělil starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska. „Šlo nám o to, aby to nebyly jenom místnosti s pár panely, ale interaktivní expozice, která by mohla posloužit i pro školní exkurze,“ přiblížil bystřický starosta Pačiska.

Kromě infopanelů tak budou k dispozici i názorné pomůcky. „V infocentru bude například velká dotyková obrazovka s interaktivními prvky, takže zejména dětem a mládeži budou některé informace přiblíženy poutavěji než jen běžným výkladem,“ vyjádřil se Jiří Slovák ze SÚRAO, který je mimo jiné pověřen přípravou trvalého hlubinného úložiště jaderných odpadů v České republice. „V lokalitě je o tuto problematiku mezi lidmi zájem a v infocentru se budou moci dozvědět více,“ dodal Slovák s tím, že infocentrum bude v Bystřici otevřeno trvale.

Na Bystřicku je kromě více než půl století trvající těžby uranu a plánované ražby zásobníku zemního plynu zájem i o jiná díla spojená s jádrem. Aktuálně je to snaha SÚRAO prostřednictvím závodu GEAM Dolní Rožínka získat lokalitu Kraví hora za účelem vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu.

Podle vyjádření ministra obchodu a průmyslu Jana Mládka se navíc stále počítá s nedalekou lokalitou Skalka, kde byla v 90. letech vyražena průzkumná štola, k výstavbě záložního skladu vyhořelého jaderného paliva. „Preferujeme, aby byl v lokalitě jak uranový důl, tak přechodné úložiště i trvalé úložiště jaderného odpadu," uvedl před dvěma týdny ministr Mládek při návštěvě uranového dolu Rožná 1 v Dolní Rožínce.

Vznik informačního centra podle bystřického starosty Pačisky souvisí rovněž s Občanskou bezpečnostní komisí monitorující činnost státního podniku Diamo, konkrétně jeho odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka, která byla založena loni v dubnu. Účelem bylo, aby se místní lidé dozvídali, co, kde a proč se bude v regionu dít a jaký to pro ně bude mít dopad.