Město Třebíč má zpracovaný plán, jenž analyzuje současný stav, navrhuje nové trasy a definuje opatření podporující cyklodopravu. Jmenuje se Generel cyklodopravy. „Předpokládá se v něm budoucí rozvoj cyklistické dopravy jak formou výstavby nových cyklotras, tak také realizací opatření při rekonstrukcích komunikační sítě, obnově dopravního značení nebo při aplikaci lokálního dopravního zklidnění," představila plán Dagmar Moláková, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování na třebíčské radnici. Znamená to, že kromě kilometrů nových tras pro cyklisty se počítá i s vyhrazenými jízdními pruhy či úpravou dopravního značení.

Nejdůležitější cyklostezkou protínající město je nyní mezinárodní Jihlava Třebíč Raabs s číslem 26. Kromě ní mají cyklisté na výběr z několika tras, vedoucích převážně po méně frekventovaných komunikacích, žluté cedule je směrují na Račerovice, Budíkovice, Klučov a polními cestami na Ptáčov. Plán nových tras ukazuje hned osm nových zamýšlených úseků.

Stávající prostor pro jízdu cyklistů by v budoucnu mělo rozšířit hned několik nových cyklostras a cyklostezek. Ty jsou zobrazeny barevnými přerušovanými čárami.

Uvažují o Náměšti

Ten s názvem Rekreační je rozdělený na pět částí, které vedou z Poušova okolo Polanky, Podzámeckou nivou, přes Židovskou čtvrť, Kočičinu, park Lísčí a Lorenzovy sady na Hrotovickou ulici. Železniční by chtěla propojit zastávku v Borovině s třebíčským nádražím (přes borovinský most) a potom plynule přejít v Dukovanskou, která povede směr jaderná elektrárna. Všechny vyjmenované úseky přitom v tuto chvíli narážejí na značné technické obtíže, řada míst je nyní na kole neprůjezdná a někde nevede cesta žádná. Neméně ambiciózní je přitom i osmý úsek, Vladislavský. Ten by měl mířit až do Náměště.

„Město jde v generelu dále za hranice svého správního obvodu nyní se zpracovávají studie pro propojení Třebíče a Náměště nad Oslavou a další studie pro trasování směrem k Bažantnici," uvedla Moláková.

Bažantnický úsek by podle Molákové mohl být využíván i pro in-line brusle a při dostatku sněhové nadílky také na běžecké lyžování.

Cyklostezka na Náměšť nad Oslavou by potěšila nejen cyklisty, ale také turisty, pejskaře nebo třeba maminky s kočárky. Na východ se totiž nyní dá dostat buď po hlavní silnici a přes most u autodružstva, nebo po červené turistické značce. Ta však vede obtížným terénem po úzké pěšince v lese nad kolejemi. Nejpřímější cesta, tedy od bývalého tréninkového fotbalového hřiště na Sportovní ulici po louce okolo řeky a Palečkova mlýna, je již léta zatarasená.

„Oplocenou louku vnímám jako veliký problém. Chybou bylo, že před několika lety, kdy byla na prodej, se o ni bývalé vedení města nezajímalo," podotkl třebíčský místostarosta Milan Zeibert. Louku tak zakoupil Josef Kafka z Bochovic. Měl s ní sice velké plány, mluvilo se o výstavbě multifunkčního areálu, ale jedinou změnou oproti původnímu stavu je zmíněný plot. „Je to škoda. Na kole, s kočárkem nebo i na procházku se psem se tam nedá dostat jinak, než křižováním rušné silnice na Brno," dodal Zeibert. Josef Kafka do telefonu tvrdil, že stále jedná s městem o výstavbě areálu. Zda by svoji louku zpřístupnil pro pěší či cyklisty, komentovat nechtěl.

Uvažované cyklistické spojení z Třebíče do Náměště nad Oslavou by se podle plánů mělo držet stávajících tras a až do Vladislavi kolem řeky. „Současnou cyklotrasu na Náměšť v současné době cyklisté využívají, ale mnohdy je rozbitá, vede po polních cestách. Zpevnění by na ni dostalo mnohem více lidí," uvedla Dagmar Moláková.