„Odvážet nepotřebné oděvy do sběrného dvora mi bývá líto. Říkám si, že některé kusy by mohly ještě někomu posloužit, že by je mohli využít potřební. Jenže nevím, kam to dát. V charitním šatníku mají zavřeno,“ podotkla důchodkyně Jaroslava Milostná. Mnoho jiných možností ale zatím nemá.

Jak Deník zjistil, obnošené šatstvo lze nosit do „šatníku“ na Polance v Třebíči. Otevřen ale bývá jen od dubna do října. „Charitní šatník otevřeme až po Velikonocích v úterý 10. dubna,“ sdělila pracovnice Oblastní charity Třebíč. Charita provozuje i farní šatníky v Budišově, Heralticích a Mohelně.

„Textil nebereme. Jen po předchozí domluvě občas přijmeme malé množství oděvů pro starší osoby. Sbírky šatstva neděláme,“ přiblížil současnou situaci Petr Haška z myslibořického střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Podobná situace je v Azylovém domě pro muže v Třebíči. Tamní vedoucí Barbora Kloudová uvedla: „Ne všechny oděvy jsme schopni využít, proto je lépe si k nám předem zavolat a domluvit se s námi. Lepší je dovézt oděvy do charitního šatníku.“ Možností, jak se zbavit oděvů pro děti, bývá také jarní burza v Třebíčském centru.

Blízká budoucnost

Ve sběrném dvoru Na Klinkách v Třebíči už funguje kontejner na textil. „Kontejner na textil máme od loňského léta. Je to pilotní projekt. Rozšiřujeme jej na všechny sběrné dvory, které provozujeme,“ popsal Pavel Gregor ze společnosti ESKO-T, která má na Třebíčsku čtrnáct sběrných dvorů a všude již textil ve sběrných dvorech berou. Také Diakonie Broumov představila svůj systém svozu textilu. Na Třebíčsku jej využívá na 49 obcí a měst. Část textilu putuje pro potřebné na Královéhradecko a do Prahy. Neupotřebený textil se zpracovává.

Diakonie navrhla umístit v Třebíči nové sběrné kontejnery, jež by svážela. „Budeme o tom s radními jednat,“ řekla místostarostka Marie Černá. Kontejnery by ráda viděla na frekventovaném místě. Zmíněná diakonie přistaví do Třebíče 24. března vagon na textil od 9. do 17. hodiny.