„Diakonie českobratrské církve evangelické přišla s myšlenkou, že by v Novém Městě zřídila domov se zvláštním režimem, což je nová služba v této sociální oblasti. My se budeme podílet na spolufinancování, už jsme schválili částku 530 tisíc korun ročně," potvrdil novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

Novostavba, v níž by mělo najít azyl 30 pacientů s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí, má být vybudována na pozemcích města. „Už jsme nějaké pozemky vytipovávali a jako nejvhodnější se jeví lokalita u Domu s pečovatelskou službou. Diakonie bude na tuto stavbu žádat dotaci, a pokud uspěje, tak reálný termín zahájení je rok 2017," uvedl Marek.

Počet lidí s Alzheimerovou nemocí a stařeckou demencí narůstá. „Podle všech statistik těchto lidí přibývá a to v důsledku dvou faktorů. Prodlužuje se věk dožití a civilizační choroby jsou na vzestupu. Proto jsou zapotřebí větší kapacity, kde by bylo možné tyto lidi umístit. A čím blíže je nové bydlení jejich původnímu domovu a místům, která znají, tím to také lépe snášejí," podotkl novoměstský starosta Michal Šmarda.

Jedním z nejbližších míst, kde je možné seniory s Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí umístit, je Domov pro seniory Mitrov. „Od 1. ledna budeme mít více lůžek pro poskytovanou službu domov se zvláštním režimem, podařilo se nám jejich počet navýšit o 39, takže z původních 27 míst jich budeme mít 66. Celkem tedy i se službou domov pro seniory, máme 130 míst," vyjádřil se ředitel Domova pro seniory Mitrov Josef Myslivec.

V mitrovském zařízení se snaží svým klientům co nejvíce vyjít vstříc a vytvořit jim co nejpříjemnější podmínky pro pobyt. „Jedno oddělení jsme z prvního patra nyní přemístili do přízemí a ve dvoře jsme vybudovali vycházkovou zahrádku. Klienti z oddělení se zvláštním režimem se tak mohou volně a bezpečně pohybovat, již nebudou odkázáni pouze na pomoc pečovatelek a asistentek, když budou chtít volný čas trávit ve venku," vysvětlil Myslivec. 

Služby se zvláštním režimem jsou rozděleny do tří oddělení. „Je to Slunečnice 1 a Slunečnice 2, což jsou uzavřená oddělení. V nich jsou ubytováni mobilní klienti se středně těžkou až těžkou demencí, tedy ti, kteří ztrácí orientaci v prostoru. Od 1. ledna bude nově otevřeno oddělení Zámek, do něj budou přijímáni senioři s lehkou demencí a také imobilní lidé se středně těžkou a těžkou demencí," popsal Josef Myslivec.

Zájem o umístění v mitrovském sociálním zařízení je podle slov jeho ředitele opravdu veliký. „Žádostí evidujeme přibližně 60 a to jak o umístění do oddělení se zvláštním režimem, tak i do domova pro seniory. Podobná zařízení v regionu stále ještě chybí, někteří žadatelé musí čekat. Občas je to pro jejich rodiny problém, zvláště v případě, kdy péči o seniora přestávají zvládat a to buď z důvodu pracovního vytížení nebo kvůli vlastním zdravotním problémům," vysvětlil Josef Myslivec.