Ministerstvo vnitra ČR (MV) již Slavníči určilo správce obce. Stal se jím Jaromír Váňa, pracovník jihlavského pracoviště oddělení dozoru MV. Ten již má určené i úřední hodiny. Ve Slavníči na obecním úřadě bude vždy ve středu, a to od 12 do 16 hodin.

„Činnost správce obce není plnohodnotnou náhradou působnosti a pravomoci zastupitelstva ani starosty. Správce kromě podílu na uskutečnění dodatečných voleb, ty obvykle vyhlásí MV do tří měsíců, plní pouze vybrané úkoly na úseku samostatné působnosti a dále úkoly přenesené státní správy a územní samosprávy, z nichž některé mají převážně udržovací charakter," vysvětlil politolog Pavel Plíšek.

Podle jeho slov správce obce schvaluje rozpočet obce a závěrečný účet obce a hospodaří podle schváleného rozpočtu. „V oblasti majetkoprávní pouze spravuje majetek obce, ale nemůže s ním zásadním způsobem disponovat. Nemůže také rozhodovat o akcích, které směřují k dalšímu rozvoji obce," dodal Plíšek.

Na Vysočině dále k volbám nejdou ani lidé z Růžené na Jihlavsku. Ani tam se nepodařilo sehnat dostatečný počet kandidátů.

Při komunálních volbách v roce 2006 se v kraji nevolilo hned ve čtyřech obcích. Byly jimi: Sviny a Kadolec na Žďársku, Ocmanice na Třebíčsku a Zachotín na Pelhřimovsku.