„Až budou mít všechny obce, které projevily zájem, schválené veškeré potřebné dokumenty, bude sepsána smlouva o založení dobrovolného svazku obcí a ustanoven přípravný výbor," sdělila mluvčí žďárské radnice Nikola Adlerová.

Podobné svazky v okrese fungují již řadu let, například na Novoměstsku od roku 2001, na Bystřicku od roku 2000.

„Dobrovolný svazek obcí bychom chtěli založit především z důvodu spolupráce. Chtěli bychom vybudovat na základě spolupráce systém, který by byl prospěšný nám všem, který by nám pomáhal. V současné době se objevila jedinečná možnost takovýto systém nastartovat, a to díky projektu Svazu měst a obcí České republiky, který svaz připravuje a do něhož bychom se jako dobrovolný svazek mohli přihlásit a získat peníze na svou činnost," uvedl žďárský starosta Zdeněk Navrátil.

Do projektu se již přihlásila řada dobrovolných svazků obcí, které mají zájem zřídit na svém území servisní kancelář, na kterou je možné obdržet finanční prostředky. Mikroregion Žďársko by měl být založen s minimálními vstupními náklady, mohlo by jít kupříkladu o tisíc korun coby vstupní členský příspěvek.

Zástupci sdružených obcí by si například mohli vyměňovat zkušenosti, setkávat se, využít servisu pro samosprávy, připravovat společné projekty, poradit se, jak správně sepsat žádost o dotaci či vyhlásit výběrové řízení, získat informace o právních záležitostech či se účastnit školení.

Zájem o vstup do Mikroregionu Žďársko už projevili například ve Škrdlovicích, Světnově, Radostíně nad Oslavou, Novém Veselí, Vatíně či Velké Losenici. Zájem o vstup odsouhlasili i zastupitelé ve Svratce.

„Myslíme si, že by to pro nás mohlo být přínosem. Už jsme v Místní akční skupině Havlíčkův kraj, tam jde hlavně o získávání dotací, ale v rámci mikroregionu by se jednalo především o meziobecní spolupráci," vyjádřil se svratecký starosta František Mládek. „V sousedním Svratouchu jsou už asi patnáct let v Mikroregionu Hlinecko, tenkrát se u nás na to také ptali, ale ani nevím, proč o to tehdy nebyl zájem," řekl starosta.