Setká se se zástupci kraje a obcí i s veřejností. V 11 hodin ochránkyně ve vestibulu krajského úřadu otevře dočasný informační stánek, v němž budou až do 16.30 hodin právníci Kanceláře veřejného ochránce práv přijímat podněty k šetření a informovat o kompetencích ochránkyně.

Od 18 hodin jsou všichni srdečně zváni do Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, kde proběhne setkání „Zajímáte nás" pro veřejnost formou interaktivního divadla a diskuse s ochránkyní a jejími právníky.

V týdnu od 22. do 26. září mohou lidé podávat písemné podněty k šetření na podatelnách větších obcí. Ochránkyně tyto podněty převezme 2. října k vyřízení. Podrobnosti na www.ochrance.cz nebo u Mgr. Weisbauerové (542 542 347, weisbauerova@ochrance.cz).

Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv. Projekt Společně k dobré správě. Akce je financována z prostředků ESF (Evropských sociálních fondů) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.