Vodné a stočné pro tento rok, jehož výši určila valná hromada Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK), stojí 82 korun i s daní za tisíc litrů. Od ledna někteří Jihlavané za stejnou službu zaplatí 77 korun.

O nové ceně vodného a stočného rozhodlo pondělní Zastupitelstvo města Jihlavy. Nižší cena vodného a stočného však zatím platí jen pro obyvatele Kosova, Antonínova Dolu a několik dalších objektů. Nová cena se totiž vztahuje pouze na ty obyvatele, kteří berou vodu od městské společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace (JIVAK).

„Společnost JIVAK na základě smlouvy v Jihlavě provozuje již část vodovodů a kanalizací. Tím, že město vystoupilo ze SVAKu, musí právě pro ty části města, kde samo vodovody a kanalizace provozuje, stanovit výši vodného a stočného," řekl na začátek projednávaného bodu Jiří Benáček, člen představenstva JIVAKu.

Podle primátora Jihlavy Jaroslava Vymazala nová cena vodného a stočného nebude od Nového roku platit pro všechny občany města kvůli tomu, že SVAK nepředal Jihlavě všechen požadovaný majetek.

„Vše se vyřeší maximálně do tří měsíců a pak bude cena platit naprosto pro všechny. SVAK jedná protizákonně a předal nám bohužel jen malou část. V okamžiku předání to bude platit pro všechny," vyjádřil se na zastupitelstvu Vymazal.

Pěkný Ježíšek

Zastupitel Martin Málek snížení vodného a stočného označil za pěkného Ježíška.

„Je to pro ty, kteří se dostali pod JIVAK. Předpokládám, že i v příštím roce v tom budeme pokračovat. Když se o pět korun sníží voda a také se sníží odpady, vypovídá to o tom, že zastupitelstvo a město pracují dobře, jsem za to rád," pochválil práci na radnici Málek.

Jihlava ze SVAKu vystoupila již na konci roku 2012. Jenže tento rozchod neprobíhá tak samozřejmě, jak by měl. Jihlava se až do současné doby ještě nedomohla svého vodohospodářského majetku, SVAK jej městu dosud nevydal. Vydání majetku přitom mělo proběhnout nejpozději jeden měsíc po vystoupení města ze svazku. Celkem se Jihlava domáhá vydání majetku v hodnotě přibližně 1,2 miliardy korun.

Hrozba exekuce

Na účet města mělo od SVAKu na konci listopadu dorazit celkem 55 milionů korun. Krajský úřad totiž rozhodl o tom, že má město nárok, aby mu SVAK vyplatil část své hotovosti v této výši. Jenže peníze na účet města nedorazily. SVAKu tak hrozí exekuce.

„Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko požádá o odklad vykonatelnosti tohoto rozhodnutí," stojí v tiskovém prohlášení advokátní kanceláře Chudoba, která zastupuje SVAK ve věci majetkového vypořádání s Jihlavou.

Ani jedna ze stran nedokáže říci, kdy tahanice mezi SVAKem a Jihlavou skončí. Nicméně jak primátor Jaroslav Vymazal, tak předseda SVAKu Jiří Vlach Deníku řekli, že doufají, že to bude co nejdříve.