Chráněné památce, v níž byl od šedesátých let minulého století domov důchodců a jež slouží od roku 1996 jako Ústav sociální péče.

Od roku 2004 má domov zvláštní režim. Je zde dobrovolně umístěno devadesát mužů a žen ohrožených závislostí nebo závislých na návykových látkách, zejména alkoholu. Stará se o ně padesát čtyři zaměstnanců.

V rámci pátého ročníku Týdne sociálních služeb ČR se v syrovickém ústavu v úterý uskutečnil den otevřených dveří. Jeho součástí bylo i zprovoznění nové keramické dílny. Tu požehnal před zraky zaměstnanců, klientů i hostů katolický kněz Ladislav Hubáček.

Dílna v márnici

„Keramickou dílnu jsme pořídili svépomocí, to znamená, že zde pracovali jak zaměstnanci, tak i naši klienti, přičemž celkové náklady nepřesáhly sedm tisíc korun," uvedla pro Deník ředitelka ústavu Radmila Punčochářová. Málokdo by věřil, že místnost, kde se pěkně vybavená dílna nachází, byla dříve márnicí. Ta dosloužila, neboť současným hygienickým podmínkám již nevyhovuje.

„Byla to tedy nevyužitá, takřka tajemná místnost. A přesto jsme se v ní rozhodli udělat něco smysluplného pro naše obyvatele, z nichž mnozí mají tvůrčí schopnosti. Požehnáním pana faráře zmizelo pro naše věřící klienty ono zlé, které pro ně márnice znamenala. Negativní místo se tak změnilo v pozitivní. Nám jde hlavně o to, aby naši obyvatelé se zde cítili opravdu jako doma," uzavřela paní ředitelka, která zde působí již deset let.

„Já už jsem tady osm let, pracuji v prádelně, chodím cvičit, a moc se mi tady líbí," svěřila se Věra Zíková (61). „Já jsem tady jedenáct let," říká Renata Hessová (41), „a jsem taky se vším spokojená. Máme vše, co potřebujeme, každých čtrnáct dnů bohoslužbu, nic nám nechybí."

„Ale něco by se změnit mohlo," říkají shodně obě klientky. „A sice název. Chtěly bychom, aby ústav dostal nějaké hezké jméno, třeba Domov u Matky Boží nebo Salvátor."

Odpolední program byl obohacen o pohybové vystoupení klientů, prohlídky ústavu i výstavu fotografií přibližujících nejen každodenní život obyvatel, ale i historii zámku a zde kdysi sídlící šlechty.

Pavel Kryštof Novák