Narodil se 5. března 1937 v Třebíči. V první polovině padesátých let studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, oddělení propagační grafiky, v roce 1970 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, oddělení filmová grafika. V druhé polovině šedesátých let byl členem surrealistická skupiny Lacoste v Brně a členem Centre international de l´ actualité fantastique et magique. Po roce 1989 byl členem Unie výtvarných umělců České republiky – Sdružení výtvarných umělců Vysočiny v Jihlavě, Sdružení Bienále Brno, Česká sekce IBBY Praha a surrealistické skupina Stir up.

Vytvořil mnoho imaginativních olejomaleb, koláží a volných grafických listů v technice litografie, realizoval monumentální díla trvale začleněná do architektury a věnoval se užité a propagační grafice. Nejvýznamnější bylo jeho působení v oblasti knižní grafiky, orientované na ilustrační tvorbu pro děti. Nejen faktickou četností publikovaných prací, ale též pro jejich uměleckou kvalitu získal v tomto oboru renomé doma i v zahraničí. Mezi ilustrátory vstoupil koncem šedesátých let obrazovým doprovodem slavného románu Daniela Defoe Robinson Crusoe. Postupem let si vypracoval zcela osobitý výtvarný styl. Obsahuje obrazotvornost, jemnou nadsázku, alegorii i vtipnou naučnost. Je autorem ilustrací v bezmála sedmi desítkách knižních titulů pro domácí a zahraniční nakladatele. Získal nakladatelské a veletržní ceny u nás, v Bulharsku a v Rakousku. Je zastoupen v uměleckých sbírkách muzeí a galerií v České republice, Maďarsku, Bulharsku, Portugalsku, Chile, Argentině, Belgii, Francii, Itálii a Japonsku.

Uskutečnil přes sedm desítek samostatných výstav, první v roce 1966 v Malé galerii Trýbova klubu v Lékařské fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, v Třebíči měl poslední samostatnou výstavu v roce 2007 (Galerie Malovaný dům), pět výstav uskutečnil v zahraničí (Německo a Rakousko), zúčastnil se četných kolektivních výstav doma a v cizině, byl zastoupen na mnoha výstavách skupiny Sir up.
V Josefu Kremláčkovi ztrácí česká výtvarná kultura vynikajícího výtvarného umělce, který přispíval desítky let především k umělecké kvalitě naší knižní kultury. V Třebíči, v níž vyjma studentských let prožil celý život, kde vznikla většina jeho mimořádných děl, byl důležitou osobností desetiletí spoluvytvářející kulturní atmosféru a ráz povědomí o našem městě.

JAN DOČEKAL