Jeho slova potvrdil pro Jihlavský deník v nedávné době také předseda představenstva Zemědělského družstva Roštýn v Hodicích Jiří Pittner. „Začínali jsme dvanáctého července. Výsledek žní je průměrný a ze začátku jsme obilí museli kvůli nadměrné vlhkosti sušit, jinak byl náš sběr bez problémů," vyjádřil se Pittner.

Podle Vaňka se na některých místech zemědělci potýkali s problémem nesklizených ploch, které dosáhly zralosti, ale nešlo je sklidit ať již v důsledku deště, podmoků nebo nedostatku techniky.

Dost často byly polehlé. „To ve svém důsledku vedlo k tlaku na plnění agrotechnických lhůt, kdy nesklizené plochy neumožňovaly termínově řádnou posklizňovou a předseťovou přípravu na výsev zejména řepky pro hospodářský rok 2016 až 2017," popsal jeden z problémů Vaněk.

Co se týče celkového hodnocení letošní sklizně, tak ji Vaněk i přes meziroční výnosový nárůst jednotlivých plodin, zejména vzhledem k nadprůměrným celkovým sklizním v posledních pěti letech, hodnotí jako průměrnou.

Jako průměrnou zhodnotil sklizeň také předseda Zemědělského družstva Sedlejov Jindřich Pospíchal. „Úroda je porovnatelná 
s loňským rokem, sklidili jsme letos dobře," uvedl Pospíchal.

Koncem srpna se však počasí umoudřilo, takže zemědělci mohli ještě v prázdninových měsících žně dokončit. „Jen pro zmínku uvádím, že na Vysočině byla sklizeň v loňském roce ukončena k datu 24. srpna 2015, v letošním k datu 29. srpna 2016, což je zhruba pětidenní zpoždění. Nejedná se tedy o nic neobvyklého," doplnil pro úplnost Vaněk.

Na Jihlavsku se tradičně nejvíce pěstuje pšenice ozimá, která je následovaná ječmenem jarním. Celkem bylo letos v okrese ke sklizni přes 22 tisíc hektarů obilovin. Další plodinou je řepka olejná, která se sklízela na šesti a půl tisících hektarech. „Výnos řepky olejné byl 3,87 tuny z jednoho hektaru," uvedl Vaněk.

Celkem tedy zemědělci sesbírali přes 25 tisíc tun řepky olejné. Nejvyšší výnos měli z pšenice ozimé, z jednoho hektaru sesbírali sedm tun. „Celkem se tedy na Jihlavsku urodilo 79 450 tun pšenice ozimé, druhý nejvyšší výnos byl u ječmene ozimého, a to sice 6,7 tuny z hektaru," uvedl další čísla Vaněk.

Co se týče čísel za celou Vysočinu, tak byl letošní rok oproti loňskému na výnosy bohatší. Hektarový výnos 
u pšenice ozimé byl v loňském roce 6,12 tuny, v letošním roce to bylo 6,69 tuny. U ječmenu ozimého jsou vysočinské výnosy na hodnotě 6,64 tuny, přičemž loni to bylo pouze 5,53 tuny," doplnil pro úplnost ředitel agrární komory.