„Škola by měla zrcadlit obraz naší společnosti a my jsme přece již dávno za dobou, kdy se jakýkoliv hendikep schovával a člověk na vozíku znamenal údiv a raději se před světem dobrovolně ukrýval," uvedla pro Deník Zdeňka Rychterová, předsedkyně spolku Hořeňák. Podle ní ale začleňování musí být individuální. „Každý případ je osobitý a za každým se skrývá osud malého človíčka. Jeho dobro musíme mít na paměti a přistupovat k němu, abychom mu neublížili fyzicky, ani psychicky," uvedla. Podle ní je ale důležitý i postoj učitelů, kteří musí dětem umět vysvětlit, že člověk, kterému v životě nepřálo tolik štěstí jako nám, patří mezi nás. „A nás to naopak obohatí, když ho mezi sebe přijmeme a pomůžeme mu," dodala Zdeňka Rychterová.

Astronom a popularizátor vědy Jan Veselý si myslí, že na to, aby bylo možné výsledky inkluze zhodnotit, uběhlo ještě málo času.

Sám má však bohaté kontakty s učiteli různých škol z několika krajů, kteří s žáky, včetně těch s asistenty, navštěvují planetárium, kde pracuje. "Z jejich ohlasů vyplývá, že to přináší spíš problémy, a to učitelům i dětem tzv. zdravým. A někdy mají asistenty děti, které jsou jen zlobivé, zatímco ty opravdu hendikepované je nemají. V obou případech je to na přání rodičů," uvedl Jan Veselý."

Inkluze nenaplňuje očekávání
Rada Asociace speciálních pedagogů ČR, která nedávno zasedala v Hradci Králové, má vůči inkluzi výhrady. „Na základě získaných poznatků z průzkumu v základních školách a školských zařízeních, který ASP ČR realizovala během ledna a února 2017, konstatuje, že aktuálně nastavený průběh realizace společného vzdělávání nenaplňuje proklamovaná očekávání a přináší nepřiměřenou administrativní a personální zátěž v rámci slibovaného zkvalitnění vzdělávání na všech typech škol v ČR," uvedl předseda ASP ČR Martin Odehnal.

Index Deníku pohledem kraje
Osvědčilo se podle vás společné vzdělávání zdravých a handicapovaných dětí? - ANO (60%)

60%
Na rozdíl od celostátního průzkumu, v němž většina panelistů Deníku na otázku, zda si myslí, že se osvědčilo společné vzdělávání zdravých a handicapovaných dětí. odpověděla záporně, v Královéhradeckém kraji se naopak většina dotázaných vyslovila pro. Společnou výuku kladnou odpovědí podpořilo 60 procent Východočechů.

Z východočeských odpovědí

Miloš Malý, 39 let, povolání kouzelník, správce aplikace, Náchod:
Ne. Tím nemyslím, že by inkluze nebyla pro výchovu dětí přínosem, ale podle mého názoru na ni naše společnost bohužel není připravená, a proto by měla být zvažována indiviuálně.

Jan Meier, 64 let, knihovník, Broumov:
Nevím. Jistě ale vím, že je takzvaná inkluze pro řadu zainteresovaných dobrý kšeft. Aniž by přitom byli ve škole.

Ing. Ludmila Pohanková, 62 let, ředitelka Střediska volného času Déčko Náchod:
Ano, ale jen tam, kde na to byla škola dobře připravena jak personálně, tak vybavením.

Aleš Hlawatschke, 35 let, starosta Konecchlumí:
Na odpověď je asi ještě brzy, ale já jsem odpůrce inkluze a spíše si říkám: Bůh žehnej všem kantorkám a kantorům v jejich snaze to zvládnout.

Miroslav Nosek, 53 let, starosta Miletína:
Jak se to vezme. Pokud se budeme bavit o dětech handicapovaných tělesně, tak tam se zcela jistě osvědčila. Pokud však jde o děti s mentálním handicapem, tak zcela jednoznačně ne.