V kraji je však monumentální historické dílo, které nevratně chátrá. Je to slavný Braunův Betlém z 18. století. Skupina soch a reliéfů vytvořených proslulým barokním umělcem Matyášem Bernardem Braunem byla vytvořena v Novém lese mezi Dvorem Králové a Kuksem. Dílo však postupně ničí povětrnostní vlivy i vandalismus. Ke značnému poškození pískovcové památky přispělo i lámaní kamene pro stavbu císařské pevnosti Josefov kolem roku 1780 a přechod válečných bojů v prusko-rakouských válkách.

První snahy o záchranu betléma se datují už na konec 19. století, ale všechny pokusy o jeho restaurování selhaly. Před 17 lety byl Braunův Betlém dokonce zařazen mezi 100 nejohroženějších památek světa. Jistou možností záchrany je pravidelná údržba a ochrana areálu a také kompletní naskenování a vytvoření kopie celého díla v životní velikosti.

Index Deníku pohledem kraje
Měly by být památky v České republice přísněji chráněny?
69%
Ve východních Čechách je úcta k historii důležitá. Na otázku, zda by měly být památky v Česku přísněji chráněny, odpovědělo v Královéhradeckém kraji kladně přibližně 69 procent respondentů.

Z odpovědí našich respondentů

Štěpán Málek (50), akademický sochař: Určitě potřebná věc, ale i zde vidíme, jak se dá obcházet a porušovat, hlavně z pozice těch, kteří na to mají…

Josef Solár (44), ředitel DDM v Rychnově nad Kněžnou: Proč? Myslím, že již nyní je to dost přísné. Zkuste si opravit okna či fasádu v památkové zóně.

Zdeňka Rychterová (47), předsedkyně spolku Hořeňák: Z mého laického pohledu se zdá, že památky jsou chráněny dostatečně. Moje zkušenost je opačná, protože vím, že opravovat památkově chráněnou budovu je opravdu náročné.

Ludmila Pohanková (62), ředitelka Déčka Náchod: Určitě ano. Je to naše kulturní dědictví a musí být zachováno pro další generace.

Aleš Hlawatschke, starosta Konecchlumí: Myslím, že ne. Současné legislativní prostředky ochrany památek jsou dostatečné.

Miroslav Vobořil (47), hudebník: Památky jsou chráněny dostatečně.

Martina Váňová (32), Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují: Ano, určitě. Jde o úctu k předkům, k minulosti. Často se jedná o nevratné záležitosti.