Ministerstvo školství vznik ústavu, za nímž stojí gymnazijní kantoři, posvětilo na počátku letních prázdnin. Sešlo se asi dvě stě lidí. Rekrutovali se především z řad absolventů státního gymnázia.

„Je zřejmé, že občanům Hořic na osudu tamního školství záleží a že jim není lhostejný přístup úřadů. Hojná účast budiž důkazem, že o čtyřleté gymnázium je v regionu zájem. Tento obor byl totiž před několika lety v Hořicích zrušen. Hořické gymnázium je připravené od září začít a stále přijímá přihlášky studentů," svěřila se Anna Slezáková, jedna z iniciátorek.

Nedělní akce byla pojata jako zábavné pásmo pro děti i dospělé. 

Vystoupili Martin Svatoň, Matěj Čejchan a kapela The Hops Party. Děti si užily výtvarné dílny, střelbu z luku nebo chození po chůdách. Velkou atrakcí byl také slackline, což je moderní verze provazochodectví. „Cílem akce bylo dostatečně informovat studenty, rodiče a občany Hořic a zajistit tak Hořickému gymnáziu co nejlepší start školního roku," doplňuje Anna Slezáková.

To, jestli se škole podaří zahájit výuku již v září, stále není jisté. Protože škola byla registrována až v létě, neuskutečnilo se výběrové řízení a zakladatelé se tak musí spolehnout jenom na přestupy studentů. Navíc stále čekají na zprávu z krajského úřadu, který musí vydat potvrzení kapacity studentů.