Na pořadu dne však nebyla plánovaná fúze zdejšího gymnázia se školou ve Vrchlabí, ale otázka revitalizace zdejšího „vousatého" sídliště. To se těsně za branami staré zástavby tyčí bezmála čtyřicet let. A roky jsou na něm opravdu znát.

Debaty o jeho budoucnosti se kromě lidí z „králíkáren" zúčastnilo i vedení města v čele se starostkou Dagmar Sahánkovu. Dojmy a poznatky však po čtvrteční takřka tří hodinové debatě vstřebával i patron změny, architekt Boris Šonský.

A že má po čtvrteční debatě vstřebávat co. Do ankety, kterou město s plánovanou přeměnou sídliště vypsalo, se sice sešlo pouze třináct poznatků a požadovaných změn, ale minimálně polovina z nich chtěla po třetí verzi projektu dodatečnou změnu. Hned na začátku se „vyřadily" podněty pejskařů, kteří požadovali „bezvodítkové" pásmo.

Další, a nutno říci velmi diskutované body, se týkaly místa pro dětské dovádění, rychlosti projíždějících vozidel a míst k parkování. Všechna tři témata pak spojovala jedna věc, respektive cesta. Tedy ta, která se vymyká návrhem stanovených chodníků. Lidem totiž vadilo, že navržené chodníky jsou v místech, která si sami nevyšlapali.

Místo hřiště parkoviště

Hned otázka dětského hřiště z lidí udělala znalce takřka všech míčových i nemíčových sportů. Hodně z debatujících se také samozvaně vcítila do role kronikáře sídliště. „No, nevím, jestli je to to pravé ořechové, když navrhujete hřiště v místech, kde nikdy nebyly. Vždyť si tam nikdo nebude hrát. Místo toho na místech, kde si děti hrají po generace, namalujete parkoviště," vznesla poznámku asi padesátiletá žena.

Tato poznámka však nevyvedla z míry starostku města Dagmar Sahánkovou. „Tato debata se vede kvůli tomu, abychom nedostatky odstranili. S architektem se o vašich podnětech budeme dál bavit," uvedla hostinská starostka. Podle ní se s architektem bude diskutovat i otázka chodníků. „Ty jsou sice v plánu zaneseny, ale chápu, že si lidé již za ty roky, které tady žijí, vyšlapali své vlastní. Není nereálné, že i když se postaví nové stezky, tak si lidé opět nějakou tu cestičku vyšlapou, rozhodně na to budeme brát zřetel," řekl místostarosta Hostinného Petr Kesner.

Starostka Hostinného Dagmar Sahánková by byla ráda, kdyby se s revitalizací sídliště, včetně úprav podle přání zdejších lidí, začalo co nejdříve. „Krásné by to bylo ještě letos, ale vím, že nás čeká ještě dlouhá cesta. Snad se alespoň jedna z plánovaných etap zvládne ještě v tomto volebním období," řekla starostka.