Jejich třebechovičtí kolegové si připálili světlo poslední adventní sobotu, kdy se vlakem dostalo do různých koutů naší země.

„Získali jsme ho na královéhradeckém nádraží a předáváme dál všem lidem z Třebechovic,kteří přijdou," vysvětlil Přemysl Pistora, vedoucí skautského střediska Františka Barvíře v Třebechovicích pod Orebem.

Místní skauti rozdávají radost a světlo lidem už počtvrté. „Začínali jsme už před léty, ale u veřejnosti nebyl velký ohlas. Před čtyřmi lety jsme si řekli, že to zkusíme malinko jinak. Postavíme teepee a spojíme skauting s Vánocemi. Osvědčilo se to, vždy přijde tak sto padesát lidí," dodal Pistora.

Třebechovičtí skauti mají v současné době zhruba sto členů.V roce 1912 organizaci založil František Barvíř a stala se tak prvním úředně potvrzeným spolkem v českých zemích.

Betlémské světlo skauti rozdávali také večer před Štědrým dnem na Velkém náměstí, v Trutnově a mnoha dalších místech v celých východních Čechách.

Tradice slaví devětadvacáté narozeniny

Za Betlémským světlem stojí nápad pracovníků rakouského rozhlasu v Linci. V roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti nazvanou Světlo ve tmě. Rozhodli se dovést světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se svojí žádostí na leteckou společnost a cestovní kancelář. Tak bylo zajištěno, že jedno dítě a malý televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. A tak od roku 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla. Zdroj: betlemskesvetlo.cz