Královéhradecký kraj tak navrhuje, aby tu bylo vyhlášeno zvlášť chráněné území, přírodní památka Olešnice. Jedná se o oblast s rozlohou 338 hektarů, především lesních porostů. Dotkne se Olešnice, ale i Chlumce nad Cidlinou, Lovčic a Převýšova.

„Zatím běží lhůta devadesáti dnů, kdy mohou na kraj přicházet připomínky. Dosud jsme žádnou nedostali," komentoval vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny krajského úřadu Miloš Čejka.

Jak dodal, nechtějí omezovat hospodaření lesníků. „Musejí dodržovat určitá pravidla. Například by se zde neměly vysazovat jehličnany, převládat by měly dubohabřiny. Zůstat by tu měly také pařezy, roháč je potřebuje k životu. Na druhé straně to ale neznamená, že tu vznikne prales bez zásahu člověka," vysvětluje Miloš Čejka.

Jenže podle olešnického starosty Pavla Jelínka je nyní roháč spíš bezdomovec. „Opatření přišla pozdě. Lesy kolem nás jsou vykácené. Lidi pomalu nebudou mít ani kam chodit na houby," povzdychl  si Pavel Jelínek. Podle něho zbývá jen obecní les o rozloze zhruba jednoho hektaru.

„I o dřevo z našeho lesa je  zájem. Ale nechceme ho kácet, roháčů by byla škoda. Už loni jsme to při kácení viděli. Roháči z lesa mířili na dvorky lidí, hledali tu nová útočiště. Potrvá hodně dlouho, než  tu pro ně vzniknou potřebné podmínky," zlobí se Jelínek.

„Nevím, ale těžko by si někdo dovolil kácet bez svolení. Za necitlivý zásah v oblasti hrozí vysoké sankce," uvedl Čejka.

Proč je roháč obecný chráněný?

• Roháč obecný je největší brouk Evropy, dosahuje velikosti až 75 milimetrů, vzácně největší samci až 90 milimetrů.
• Žije v dutinách starých stromů a v mrtvých pařezech v lesích a hájích.
• Roháč obecný se tak dostává na světový seznam ohrožených druhů.
• Dospělí jedinci se objevují od konce května do začátku srpna a jsou nejvíce aktivní ve večerních hodinách.