Zakázka stála dvacet čtyři milionů korun. Obci s 240 obyvateli se podařilo získat dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu, který přislíbil uhradit devadesát procent nákladů. Zkušební provoz byl zahájen 20. června.

Nyní systém využívá čtyřicet domácností včetně chalupářů. Ve finále bude napojena celá Butoves. Někteří obyvatelé starostovi dokonce poděkovali. „Máme vymoženost, kterou se nemohou pochlubit ani daleko větší obce," chválí práci starosty a některých zastupitelů místní Zdeněk Jiránek. Projekt inicioval závod Státní správy hmotných rezerv Butas, v jehož areálu se nacházela původní čistička, která dosluhuje.

Vyhlášení referenda

Projekt výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod prosazovala Strana nezávislých kandidátů (SNK) Butováci, jenž vyhrála volby v roce 2010. Opozice SNK Butova ves byla pro realizaci multifunkčního hřiště.

Aktivní skupina místních občanů se nakonec zasadila o vyhlášení místního referenda. Většina obyvatel se ale rozhodla pro stavbu. Obec už podala žádost o proplacení nákladů a dokončuje administrativní záležitosti pro uzavření akce. Obec se bude na akci podílet zhruba 2,4 milionu korun, které má v rozpočtu.

Butoves by v budoucnu ráda pokračovala v omlazení a vybudovala novou lokalitu určenou ke stavbě domků. Starosta Lubomír Tichý prozradil, že ví o prostoru, kde by bylo zhruba deset až patnáct parcel. V místě je komunikace, vodovod a zavedený plyn. Domy by se mohly napojit i na kanalizační řad.

Martina Nováková