Taková situace by se už opakovat v budoucnu neměla, pomoct by tomu měl i nový odvodňovací příkop, který začíná vyrůstat v městské části Zábědov, v sousedství průmyslové zóny.

„Tato stavba by měla zamezit kumulaci srážkové vody a odvádět ji i v případě potenciální přívalové vlny při povodních, kdy se voda rozlévá až do přilehlých částí města. Zároveň umožní do budoucna využití velké plochy, která je dlouhodobě podmáčená," vysvětluje krajský radní pro oblast životního prostředí Jan Tippner. Právě kraj na výstavbu příkopu radnici přispěl skoro dva miliony.

Pro Nový Bydžov je výstavba odvodňovacího příkopu klíčová nejen kvůli případným povodním, ale také z ekonomického hlediska.

Do města totiž míří nový investor, který nabídne práci až stovce lidí a vybudování tohoto protipovodňového opatření bylo jednou z jeho podmínek. „Je to firma Eichenauer s dlouholetou tradicí, která vyrábí topná tělesa do domácích spotřebičů. Závod v Novém Bydžově bude specializovaný na výrobu topných těles do automobilů. Nepůjde pouze o montovnu, investor nabízí i místa, která vyžadují minimálně střední vzdělání s maturitou," říká starosta města Pavel Louda.