Jana Benešová, ředitelka Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně:
Jsem knihovnice, proto mě zajímají knihovny a jejich osud. V případě našeho kraje přivítám, když se vedení úřadu a zastupitelé seznámí s regionálním systémem knihovnických služeb a budou je i nadále podporovat.

Miroslav Nosek, starosta města, Miletín:
Tak nejlepší by asi bylo, kdyby kraj vůbec nebyl, ale to se asi bohužel nezdaří. Takže, když už ten kraj máme, tak si myslím, že nejvíce by se měl zaměřit na stav silnic a na funkčnost SÚS Královéhradeckého kraje.

Dana Kracíková, ředitelka nemocnice v Jičíně:
Z mého pohledu je důležité pokračovat ve financování investičních akcí v nemocnicích, ať jak z hlediska obnovy přístrojového vybavení, tak i zlepšení prostředí nemocnic, protože  ony samy  investice nepokryjí.

Eliška Finková, ředitelka Divadla Drak Hradec Králové:
Určitě bych přivítala, kdyby s námi noví  zastupitelé více komunikovali. Není tajemstvím, že  se potýkáme s nedostatkem peněz, a kraj  nám v tomto ohledu zatím příliš nepomáhal. A na koho se v nouzi budeme moci obrátit?

Roman Prymula, ředitel nemocnice v Hradci Králové:
V oblasti krajského zdravotnictví úzce spolupracujeme. Přeji si, aby spolupráce byla alespoň taková jako v minulém období a nevidím důvod, proč by nebyla. Hejtmana považuji za naprosto seriózního člověka.

Miroslav Šafařík, předseda Klubu seniorů Trutnov:
Krajská vláda by měla přestat uvažovat politicky a  vše by měla řešit společně zdravým selským rozumem. Stálé rozmíšky nám rozhodně nemohou v ničem pomoct. To zase říká zdravý selský rozum mně.

Eva Hylmarová, starostka obce, Malé Svatoňovice:
Jestli se nám bude žít lépe, opravdu nevím. Myslím, že by se kraj měl více zajímat o problémy lidí. Je prostě příliš daleko. Takže bych uvítala zlepšení komunikace kraje s obcemi a obyvateli, a to i v odlehlých obcích.

Michal Skalka, ekologická výchova, Vrchlabí:
Přál bych si, aby krajská vláda více slyšela a poslouchala ochranáře přírody a snažila se je podpořit. Byl bych moc rád, kdyby také podpořila vzdělávání lidí v oblasti komunikace. Stále víc poznávám, jak je to potřeba.

Michaela Gregorovičová, studentka, Náchod:
Bylo by dobré, aby se krajská vláda více zabývala dopravou. Například v Náchodě by ji měla řešit opravdu akutně. Rozhodně by se nemělo zapomínat na školství, aby bylo kvalitní a nemuselo se potýkat s nedostatkem peněz.

Miroslav Kolátor, penzista, Náchod:
Na tuhle otázku snad ani nechci odpovídat a opravdu nevím, co by krajská vláda měla udělat. Od chvíle, kdy se k moci dostali opět komunisté, tak nesleduji noviny ani televizi. Zřejmě se mezi lidmi rozšířila ztráta paměti.

Tereza Kubíčková, studentka, Náchod:
Vláda by měla dělat všechno pro to, aby se nám opravdu žilo lépe, a hlavně by její členové měli splnit vše, co slibovali v předvolebních kampaních. Uvítala bych například pracovní příležitosti pro absolventy škol bez praxe.

Richard Jukl, ředitel FC Hradce, Hradec Králové:
Spolupracujeme v oblasti grantové politiky. Byli bychom rádi, aby podpora od kraje zůstala na stejné úrovni jako v minulém volebním období. Pan hejtman Franc na fotbal chodí, má k němu vztah. Doufáme, že to vydrží.

Jaroslav Novotný, učitel, Podbřezí:
To je široká otázka. Tak třeba nekrást, řešit dopravní situaci, upřednostňovat dlouhodobé zájmy před krátkodobými, stavět hřiště pro děti, investovat více do vzdělávání, do ochrany přírody a tak dále. Je toho spousta.

Veronika Michalčíková, obsluha CNC strojů, Rychnov nad Kněžnou:
Co by měla nová krajská vláda udělat? To opravdu nevím, protože se o ni vůbec nezajímám. Akorát mě napadá, že by se mohla více zaměřit na školství, protože je docela dost málo školek. Jinak mě nic nenapadá.

Dana Martincová, dělnice, Rychnov nad Kněžnou:
Třeba u nás by měla zařídit hromadu věcí. Já jako „pejskař" si můžu stěžovat, že nemáme koše na exkrementy. Musím pak s nimi jít dost daleko, než je můžu vyhodit. Proč také neudělají něco pro děti? Třeba nějaké hřiště.