„Několikrát se mi stalo, že jsem šla po náměstí a přijeli turisté. Zastavili a říkali. To je je hrozný město, tady nic není. Vyložené byli negativní a já jim musím dát za pravdu," říká Bronislava Šolcová a poukazuje na to, že v centru chybí restaurace, „chloubou" jsou pouze vietnamské obchody, není tu žádná kavárna ani infocentrum. Návštěvníci se tu složitě orientují. Podobu náměstí se pokusilo řešit zastupitelstvo tím, že vypsalo architektonickou soutěž. Získalo několik zajímavých podnětů a rozhodlo se alespoň částečně vylepšit centrum dřevěnými kůly. Obyvatelé však s takovou revitalizací centra nesouhlasili, a tak je střed Paky stále polomrtvý jen s malými změnami v parkování a v klidových zónách.

Ostudou je MKS, budova je v žalostném stavu a volá po modernizaci. Před její opravou však dala radnice na základě ankety přednost stavbě bazénu, který nyní vyrůstá u základní školy na sídlišti. Někteří lidé jsou pro jeho zbudování, jiní poukazují, že je to pro město zbytečný přepych, koupat se mohou v Jičíně, Lázních Bělohradu, Hořicích, Jilemnici. V čem je Paka určitě jednotná, tak to je stavba obchvatu města. Silnice I/16, která vede centrem, je silně frekventovaná a zejména v zimě provoz směrem na Krkonoše blokuje průjezd městem.

Otázka obchvatu ale není záležitostí Nové Paky, tady je investorem stát a město se mu snaží jít na ruku. Projekt je připraven a Paka pomáhá s výkupem pozemků. Problémů by se našlo víc, lidé poukazují, že se opravují chodníky a silnice v centru města a na okrajových částech jsou v zoufalém stavu. Ale na druhou stranu, odněkud se začít musí. Průmyslová zóna je připravena pro podnikatele, ale nových pracovních míst nepřibývá. A to je další Achillova pata téměř deseti tisícového městečka nedostatek pracovních míst. Nedávný zájemce, který tu chtěl vybudovat firmu a v prvopočátku nabídnout 50 pracovních příležitostí, nedostal od radnice zelenou a nyní už své aktivity realizuje v Novém Bydžově. O změnách v Nové Pace můžete rozhodnout i vy,a to při volbách. 

Otázky pro lídry stran v říjnových komunálních volbách: Jak byste koncipovali podobu novopackého náměstí? Co je největším problémem města a jaké navrhujete řešení?

Luboš Barborka,
strážný, 60 let
Křesť.demokr.unie -Čs.str.lid.
1. Novopacké náměstí rozhodně potřebuje oživit. Obnovit by se měl původní význam uzavřeného hotelu Centrál. Velkou váhu přikládám přehlednějšímu, systematičtějšímu parkování a určitě bych vymezil větší prostor chodcům.

2. Problémem Paky je hlavní silnice na hory, která celoročně komplikuje dopravu ve městě. Neodkladně potřebujeme vybudovat obchvat. Je také třeba zprůchodnit koryto Rokytky, aby se zabránilo opakovaným povodním. Je nutné řešit nezaměstnanost, která je ve městě dost vysoká.

Milan Pospíšil, velitel HZS Nová Paka, 43 let
Občanská demokratická strana
1. Podoba novopackého náměstí? Hezké, příjemné, funkční. Obchody, banky, restaurace, venkovní posezení. Parkovací místa pro příchozí. Navrhuji vypsat architektonickou soutěž.

2. Absence moderního víceúčelového multifunkčního kulturního stánku. Celková rekonstrukce a přestavba stávajícího MKS by byla řešením a měla by být prioritou představitelů města. Studie již existuje.

Josef Horák, učitel základní školy, 55 let
Česká strana sociálně demokratická.
1.Na náměstí by se měla objevit především atraktivní zařízení, která by sem občany přitáhla. Realizace tohoto záměru bude díky prodeji mnoha objektů současným vedením města obtížná.

2. Absence obchvatu Nové Paky, neutěšený stav komunikací a chodníků. Jednat s vedením kraje o zařazení obchvatu mezi priority ŘSD. Zpracovat závazný plán rekonstrukcí komunikací a chodníků.

Josef Cogan, advokát, 41 let
Sportovci pro Novou Paku
1. Podporuji architektonickou soutěž na širší centrum. Hledáme komplexní, hmotově vyvážené uspořádání. Vzorem je holandský urbanismus, který je studnicí občanům přívětivých veřejných prostranství.

2. Obchvat, jednoznačně. V parlamentu jsem pomáhal zákonům o liniových stavbách. S Ředitelstvím silnic a dálnic ČR je třeba flexibilně řešit jakýkoliv problém, který nastane, tak jako doposud.

Milan Pospíšil, středoškolský učitel, 67 let
Volba pro město
1. Novopacké náměstí dlouhodobě neplní funkci středu města. Pro jeho oživení bude nutné obnovení provozu hotelu Centrál, neboť se v prostoru náměstí nenachází žádná jiná možnost občerstvení či posezení. Dále by měla koncepce obnovy náměstí počítat s možností krátkodobého parkování a samozřejmě i s řešením dopravní situace.

2. Velkým problémem je stav Městského kulturního střediska, jehož vnější vzhled je až nedůstojný. A interiér také neodpovídá plnohodnotné divadelní nebo hudební produkci. Současně s tím je nutné řešit obchvat Nové Paky.

Zdeněk Bakovský, učitel, 56 let
Otevřená radnice
1. Na náměstí by mělo být méně provozu a daleko více zeleně. Mělo by se stát příjemným místem nejen pro každodenní setkávání občanů, ale i pro pořádání kulturních a společenských akcí. Zkrátka být vizitkou města, která je zároveň pozvánkou pro návštěvníky.

2. Velkým problémem jsou komunikace a zaměstnanost. Komunikace opravovat průběžně, podle dlouhodobého plánu oprav, který musí být aktualizován každoročně a ne jen jednou za čtyři roky. Pro zlepšení zaměstnanosti využívat všech prostředků aktivní podpory zaměstnavatelů.

František Vitoch, důchodce, 69 let
KSČM
1. Novopacké náměstí by mělo zapadat do celkové rekonstrukce staré části města a tvořit jednolitý celek s okolím Dukelské náměstí, Muzejní náměstí, nová parkovací úprava apod. Názor bych opřel o odborné vyjádření.

2. Město je přetíženo v hlavní dopravní tepně do Krkonoš, a to nejen o víkendu. Vést jednání a usilovat o dokončení přípravných prací pro vybudování obchvatu. Trvale však také opravovat komunikace a chodníky ve městě.

Radek Pazderník ekonomické poradenství, 42 let
Úsvit přímé demokracie
1. S prominutím by bylo zapotřebí ideově plánovat. Dále, oslovit místní infrastrukturu, která by po ekonomické stránce posílila, byť by ušetřila i po ekonomické stránce městské pokladně.

2. Problémem města je zastupitelstvo, záleží, jakou ekonomickou problematikou chce jít, či si osvojit.

Řešení: Referenda, jako nejvyššího projevu vůle občanů, byť by měli nejen ekonomický přehled města.

ANKETA: Co vnímáte jako největší problém v Nové Pace?

Blažena Šejnohová
Štikov
Já jsem spokojený člověk, v Nové Pace mi nic nechybí, teď jsou už opravené i záchody, což je výborné. Funguje tu místní doprava, kterou využívám, snad ji nezruší.

Radka Fialová
Nová Paka
Vadí mi, že není v provozu Dřevěňák, silnice kolem kapličky se nyní nenechá přejít kvůli nadměrné dopravě. Rozbité jsou komunikace u hřbitova, chybí mně i uzavřený park.

Bronislava Šolcová
Nová Paka
Určitě je potřebná změna v centru, současná podoba náměstí je zoufalá, je to ostuda Nové Paky. Velké nedostatky vnímám i ve špatné informovanosti občanů ze strany radnice.

Ladislava Trnková
Nová Paka
Něco se v Nové Pace podařilo, v současnosti je ale Paka rozkopaná,je to tu chaotické, ale snad všechno dostane svůj řád. MKS je určitě bolavé místo, kultura je ve městě v ústraní.

Josef Kordík,
Nová Paka
Rozhodně bych řešil absenci městské policie. Pak si myslím, že město špatně hospodaří, mám na mysli výstavbu bazénu. Stavět ho bez dotace je nerozumné.