Z počátečních čtyřiadvaceti adeptů dvouleté studium dokončilo čtrnáct. Ti věří, že jim výuční list po návratu do „civilu" zlepší vyhlídky na práci. Potvrdil nám to i sedmačtyřicetiletý Vojtěch, který si tu odpykává dvanáctiletý trest za majetkovou trestnou činnost. 

„Mám dosažené střední vzdělání už z dřívějška, ale tenhle učební obor byl pro mě zajímavý ze dvou důvodů. Jednak se mi nechtělo čekat, zda budu mít nějaké zaměstnání ve věznici, což je problém, a druhým důvodem je, že pro fungování venku po propuštění je důležité mít i vzdělání v jiném oboru, lépe se uplatníte na trhu práce," uvádí odsouzený důvody, které ho vedly k dvouletému studiu, jenž včera úspěšně zakončil. Příští rok by mohl požádat o podmínečné zkrácení trestu a s novým výučním listem má větší šanci najít práci.

Perličky ze školních vězeňských lavic
S pilkou můžeme přeřezávat, vyřezávat, zařezávat, přiřezávat, uřezávat, odřezávat, dořezávat a řezat…
Kovová trubka je v podstatě díra obalená plechem a na koncích zakončená…
Pane učiteli, omluvte mě, že neznám odpověď na první otázku – do školy jsem přišel až po Komenském.

„Obor byl pro mě zajímavý a jsem rád, že jsem ho studoval," dodává.

Ve Valdicích funguje školské vzdělávací středisko od roku 1983, studium hradí zájemcům stát. V současné době tu mají odsouzení možnost absolvovat dvouletý obor obráběč kovů a pak kurzy jako malíř pokojů, natěrač, truhlář, knihař.

V ročníku je vždy čtyřiadvacet žáků, kteří musí zvládnout jak teorii, tak praxi. „Nikdy se nestane, že by ročník dokončili všichni. Někteří končí z kázeňských důvodů, jiní kvůli prospěchu," vysvětluje zástupce šéfa školícího střediska Roman John.

Všichni „studenti" jsou ubytováni na jednom patře. Učí se podle stejných vzdělávacích programů jako civilní školy, jen látka je zhuštěna do dvou let. „Je větší pravděpodobnost, že tak školu dokončí. Při tříletém studiu byl úbytek studentů velký," uvedl John.

Budoucí studenti jsou vybíráni podle daných kritérií, některá stanoví přímo zákon, to je například zdravotní způsobilost. Limitující je i délka trestu. Pokud odsouzení zkoušku nesloží, čeká je opravný termín. „Vloni nám takhle jeden muž nedokončil, protože odmítl skládat novou zkoušku na podzim, druhý ji řádně absolvoval," říká John.

Že by vězni při praxi úmyslně ničili obráběcí stroje, k tomu prý nedochází a zodpovědně se prý chovají i k počítačové technice.
Valdické vzdělávací centrum spadá pod Střední odborné učiliště Praha. „Na vysvědčení nemají naši žáci razítko, že by se vyučili ve Věznici Valdice, ale mají razítko pražského centra. Všechno je ošetřeno mezinárodními úmluvami, kdy z vysvědčení nesmí být patrno, že bylo získáno během trestu," upozorňuje nás John.

„Další uplatnění našich žáků v životě nesledujeme, ale je pro nás důležité, že se nevrací zpět do vězení," podotýká Roman John.