Právě dnes totiž čeká tuto dopravní stavbu kolaudační řízení. Samozřejmě se ale nejedná o žádnou formalitu, takže starostové zapojených obcí budou na místě  napjatě očekávat verdikt úředníků.

Stavba je společným dílem města Kostelec nad Orlicí, městyse Častolovice a obcí Čestice a Lípy nad Orlicí. Vedení všech těchto sídel si ale v případě hladkého průběhu řízení oddychne jako jeden muž.

„Rozhodně nám všem spadne kámen ze srdce, protože realizace tohoto projektu nás stála velké úsilí. Ještě lepší to bude, až budou vyřešeny všechny záležitosti spojené s financováním," uvedl Jiří Bartoš, starosta Kostelce nad Orlicí. Jeho protějšky z ostatních obcí se vyjádřily ve stejném duchu.

„Jsem hrozně rád, že po tolika letech bude naše snaha úspěšně završena. Nejvíce mne ale těší, že stavba konečně začne oficiálně sloužit veřejnosti. Významně se tím zvýší bezpečnost občanů našich obcí. Školáků, lidí dojíždějících do zaměstnání i těch, pro které je jízda na kole pouze relaxací," vyzdvihl  Petr Vondráček, starosta Čestic, který stál už u samotného zrodu myšlenky na tuto stavbu.

Je jasné, že i samotný sběr podkladů v terénu zabere nějaký čas. Začínat se bude již o půl deváté ráno u železniční zastávky v Kostelci nad Orlicí. Poté se všichni účastníci řízení odeberou směrem na Lípu nad Orlicí, kde stavba končí.

„Jsem ráda, že to bude za námi, ale moc se netěším na procházku v ranním chladnu," poznamenala Jarmila Novohradská, starostka Častolovic, v jejichž katastru se nachází asi největší dominanta dopravní stavby – nový most přes řeku Bělou.

Její kolegyně z Lípy nad Orlicí chce s největšími oslavami počkat až na chvíli, kdy zmizí všechny otazníky kolem financování. „Samotné práce v terénu se sice chýlí ke konci, ale ještě musíme počkat na přidělení zbylé části dotace," podotkla Monika Vrátilová.

Vedle tohoto procesu se ještě čeká na to, jaké podmínky se podaří dojednat se zpracovatelem projektové dokumentace. Chyby v ní totiž částečně mohly za zdržení i prodražení celé akce. Již dříve se zástupci zapojených obcí vyjádřili v tom smyslu, že chyby v projektu budou předmětem reklamace.

Problémy provázející stavbu

- Stavba začínala již se zpožděním. Důvodem byla kontrola smlouvy o dotaci. Ta pokrývá podstatnou část nákladů. O zbylé se mezi sebou podělily Kostelec nad Orlicí, Častolovice, Čestice a Lípa nad Orlicí.

- Jako problém se ukázalo i jednání s některými vlastníky pozemků, které bylo nutné vykoupit. Nakonec se ale dospělo ke zdárné dohodě.

- Za zdržením výstavby stály také požadavky na bezpečnost. Například v prostoru u továrny Orsil v Častolovicích bylo nutné osadit okolo cyklostezky zábradlí, protože její trasa procházela parkovištěm, které slouží především nákladním automobilům. Reálně by tak hrozila vzájemná kolize.

- Podkladové materiály na části trasy se musely zhutňovat, protože v některých místech prochází cyklostezka močálem.

- V blízkosti častolovického nádraží bylo až po zkultivování drážního tělesa nalezeno vyústění dešťové kanalizace. Bylo tak nutno vyřešit odvodnění tohoto prostoru.

- Jelikož cyklostezka prochází v těsném sousedství železniční trati, jsou v zemi pod ní uloženy kabely. Část stezky proto bylo nutné postavit tak, aby byla rozebíratelná. Nové výběrové řízení na vícepráce.