Město vlastní pozemky, které CTP potřebuje pro vybudování silnice ke stavbám. Na zářijovém zastupitelstvu zástupci města souhlas k rozšíření silnice firmě nedali. Poté přišla firma CTP s nabídkou investice sedmi milionů korun na některý projekt města. Pokud CTP získá souhlas pro cestu, vyhráno mít nemusí. Záleží totiž na stavebním úřadu, jestli vydá dodatečné stavební povolení.

Deník zjišťoval mezi jednotlivými zástupci města, jak se rozhodli. Někteří svůj hlas prozradili, jiní své voliče napínají až do poslední chvíle.

ANO 2011

Pavel Marek: Je možné, že se objeví, do doby konání zastupitelstva nebo přímo na něm, další dokumenty, které nejsou zastupitelům nyní k dispozici. Osobně mi chybí právní rozbor této problematiky od právního oddělení. Nebylo by profesionální se vyjadřovat dříve než přímo na zastupitelstvu.

Monika Štayrová: V této věci jsem posledně hlasovala  v neprospěch  CTP. O svém příštím hlasování o CTP  se ještě rozhoduji a zvažuji i zveřejněná slova pana primátora.

Václav Víška: Vzhledem k tomu, že se celá kauza táhne již poměrně dlouhou dobu, je třeba v rámci rozhodování přistoupit k ní zodpovědně a profesionálně. Z tohoto důvodu neodpovím dříve než při jednání na zastupitelstvu.

ČSSD

Vladimír Lesák: Jednoznačnou odpověď zatím neznám. Celá věc má svá pro i proti, já osobně zatím vidím více pro, ale teprve v pondělí večer budeme mít jednání koalice a následně i zastupitelského klubu ČSSD, kde se ještě budeme radit o tom, jak v úterý hlasovat.

Libor Žák: Můj názor zůstává stále stejný. Budu hlasovat proti přijetí nabídky.

HDK

Zdeněk Fink: Návrh usnesení, který byl koncipován pro jednání zastupitelstva je o tom, zda zastupitelstvo potvrdí své původní rozhodnutí stran výpůjčky pozemků ke stavbě vedoucí k rozšíření Svinarské ulice. Budu hlasovat pro. Nabídka sedmi miliónů korun mé trvalé stanovisko k věci nemění.

Jakub Lejsek: Jejich nabídku nevidím jako úplatek, ale pokud bychom povolili, dali bychom najevo dalším investorům, že je možné obejít zákon. Za stávajících podmínek budu hlasovat proti nabídce CTP.

Irena Krčmová: Z pohledu  vyššího principu není možné připustit finanční dar pro město při úmyslném porušení právních předpisů. Charakter daru pak ztrácí svůj  význam a nabývá významu jiného.

Vlastimil Ondráček: Názor na černou stavbu CTP nemám důvod měnit (V září hlasoval pro nesouhlas města s umístěním a povolením staveb areálu CTPark – pozn. redakce).

Pavel Rytíř: Zatím jsem neshledal důvod změnit na nabídku CTP svůj názor, vyjádřený minulým hlasováním ZMHK v této věci – být proti přijetí daru a proti změně stanoviska města.

Vladimír Springer: Můj názor se nemění. Postup CTP je z mého pohledu neomluvitelný, nelze ho v žádném případě označit za chybu a pak se za ni omluvit.

Pavlína Springerová: Osobně budu hlasovat proti přijetí nabídky. Přestože jsem si vědoma toho, že i odmítnutí aktuální  nabídky CTP bude mít potenciálně nepříjemné následky. Rozhodující pro mne je argument, že není možné si zadělat do budoucna na precedentní případy.

Jaroslav Štěchovský: Zastupitelstvo města se k danému případu vyjadřovalo již v září 2015. Skutková podstata případu se od tohoto data nijak nezměnila, takže nelze než potvrdit usnesení zastupitelstva města.

Arnošt Urban: Po zvážení všech okolností jsem se rozhodl hlasovat proti nabídce CTP. Nikoliv proto, že bych jejich nabídku považoval za úplatek, ale především s ohledem na budoucí podobné případy.

Koalice pro Hradec

Anna Maclová: Trvám na svém původním stanovisku (V září hlasovala pro nesouhlas města s umístěním a povolením staveb areálu CTPark – pozn. redakce).

KSČM

Lenka Fialová: Zásadně nesouhlasím s postupem firmy CTP, která si myslí, že za peníze může cokoliv. Jako zastupitelka města jsem dala občanům slib, že budu dodržovat zákony, nikoliv je obcházet či se nechávat uplácet. Postup firmy CTP odsuzuji a s přijetí jakéhokoliv finančního či jiného daru k dané kauze odmítám.

Taťana Lankašová: Mé stanovisko ohledně nabídky CTP bylo od počátku negativní, považuji nabídnutou částku za pokus o uplácení členů samosprávy města a proto budu hlasovat jednoznačně proti přijetí nabídky a umožnění dodatečné legalizace černé stavby. V případě, že zastupitelstvo nabídku přijme, budu zvažovat podání trestního oznámení.

Lubomír Štěpán: Jsem proti přijetí peněz od firmy CTP. Považuji to za korupční jednání.

ODS

Jan Michálek: Pokud dojde k tomu, že stavební úřad dodatečné stavební povolení vydá, nebo že by jeho vydání bránil jen a pouze prodej pozemků nutných pro příjezdovou komunikaci, byl bych pro prodej těchto potřebných pozemků.

Martin Soukup: Abych mohl hlasovat PRO (protože je to podle mého přínosný projekt pro Hradec Králové), musí investor projít úskalím územního a stavebního řízení se vším, co k tomu v tomto případě patří. Já věřím, že se to nakonec podaří.

Oldřich Vlasák: Můj názor je od začátku jasný. Když splníte podmínky územního plánu a dali jste nějakou kompenzaci v souladu se zákonem, tak to jen podpořím.

TOP 09

Milan Sommer: Jsem rozhodnut předešlé stanovisko města potvrdit.

Jindřich Vedlich: Můj názor je stále stejný, jsem proti přijetí nabízené částky a legalizaci černé stavby. Jde o princip.

ZPH a SZ s Piráty

Martin Hanousek: Jsem proti přijetí peněz, za které bychom měli měnit svůj názor na černou stavbu.  Jednak by se tím udělal velmi nebezpečný precedens pro další černé stavitele. Také bychom tím dávali špatný příklad veřejnosti v tom, že bohatá firma (provozní zisk cca 2,75 miliardy korun) si může dovolit cokoliv a ze svých hříchů se vždy vykoupí. Myslím, že bychom se neměli podílet na vytváření společnosti hodnotově postavené na penězích.

Adam Záruba: Můj názor v této věci zůstává neměnný. Nesouhlasím  s přijetím nabídky společnosti CTP a v hlasování podpořím setrvání města v dosavadním přístupu k této věci. Vyhovění  firmě považuji za nebezpečný precedens a návod pro jiné, jak postupovat při realizaci kontroverzních staveb.

Co nastane, pokud zastupitelé dají halám stop?
Luboš Zajíček, právní zástupce CTP:
V prvé řadě věříme, že k negativnímu rozhodnutí nedojde.  Svoji nabídku pro město jsme dále rozšířili o dar ve výši 7 milionů korun na jakýkoliv městský projekt, ze kterého bude mít užitek veřejnost.
Případné negativní rozhodnutí města rozhodně nebude znamenat bourání hal, o bourání totiž rozhoduje stavební úřad a ne město. Chybí nám jen souhlas města s investicí do městské silnice – do ulice Svinarská.
Pokud by město neodsouhlasilo rozšíření a opravu tohoto stometrového úseku ulice Svinarská, svým rozhodnutím vyšle jen jasný signál investorům o tom, že neumožňuje přístup do území, které si samo ve svém územním plánu schválilo pro tento typ zástavby, protože věcně o ničem jiném zítřejší rozhodování není. Takový přístup podle mého názoru postrádá logiku. Investoři si tak budou muset opět hledat jiné prostory, tentokrát ale už mimo Hradec Králové a město přijde o investice v řádech stovek milionů korun českých a o stovky nových pracovních míst, což by byla velká škoda.
Předsedové zastupitelských klubů byli seznámeni se všemi riziky případného neschválení, mají k dispozici podrobnou právní analýzu. Mohlo by dojít na dlouhé soudní spory, které budou nákladné pro obě strany a po celou dobu těchto vleklých soudních sporů budou stát na předměstí Hradce torza rozestavěných hal.