Práce na odizolování vlhkých základů kostela sv. Bartoloměje, včetně vyhloubení nových drenáží, jsou v plném proudu. K zádrhelu došlo ve chvíli, kdy zedníci při výkopech narazili na kosterní pozůstatky.

Nález archeologů

Farář Mariusz Robak ohlásil nález archeologickému pracovišti Regionálního muzea a galerie v Jičíně, které zde provedlo třídenní průzkum. „Ve výkopech byly zjištěny lidské kosti v přemístěné pozici," uvedli Pavel Kubálek a Rudolf Havelka. Archeologicky nejzajímavější místo bylo odkryto u severního vchodu do kostela, kde byl zachycen narušený hrob starší ženy. Na kostře spočívají základy kostela.

„Při dosud poslední přestavbě kostela v letech 1748 – 1758 došlo k odstranění dolních končetin a pravé pažní kosti. Hrob tedy lze jednoznačně datovat jako starší, pravděpodobně o několik let či desetiletí předcházející přestavbu kostela," dělí se s námi o zajímavé poznatky odborníci. Výzkum zachytil i jámu obsahující pravděpodobně lidské kosterní ostatky desítek až stovek jedinců. Nejspíše šlo o oběti epidemie.

„Vezmeme – li v potaz poslední morovou epidemii v českých zemích v letech 1713-1715 a zhotovení morového sloupu F. Petršem v Pecce v roce 1720, můžeme snad hromadný hrob datovat do tohoto období," upozorňuje Havlík. V sondě na jih od kostela pak byla zachycena zděná hrobka, umístěná pod pamětní deskou nacisty zavražděného lidického faráře a rodáka z Pecky Josefa Štemberky. Hrobka nebyla výkopem poškozena. Byla ponechána neotevřena.

Archeologové vyvracejí domněnky

„Charakter zdiva však nijak nenasvědčoval tomu, že by mohlo jít o místo uložení těla Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, které mělo být údajně uloženo do místního kostela jeho manželkou Annou Saloménou," vyvracejí domněnky archeologové. Pracovníci muzea převzali i kovové artefakty, sesbírané v okolí výkopu. Mezi předměty jsou pozdně barokní mosazné „svátostky" a křížky, ukazující na barokní religiozitu a tehdejší zvyk pohřbívat mrtvé s artefakty náboženského významu.

„Víme o tom, že pod základy kostela se nacházel hřbitov. Možná, že archeologové dospějí ještě k zajímavým objevům. V každém případě veřejnost s výsledky jejich zkoumání seznámíme," konstatuje starostka městyse Hana Štěrbová.

Odvodnění vlhkého zdiva finančně zaštítí obec (100 tisíc), církev (288 tisíc) a státní dotace z ministerstva kultury přišla ve výši 322 tisíc korun.

U církevní památky budou v letošním roce navíc opravena tři vitrážová okna a před kostelem kamenný kříž. Tečkou za rozsáhlou renovací objektu bude oprava křížové cesty, ale k té dojde až v následujících letech. „Uvnitř nám ještě chátrají varhany, takže se budeme snažit sehnat peníze na jejich opravu," dodává starostka Štěrbová.