Mají sem doputovat ve dvou etapách značné dotace, konkrétně se bude jednat o 140 miliónů korun. „Jsme samozřejmě moc rádi, nicméně zatím nejsem oprávněná říci více. Jsme v první etapě. Až bude vše jisté, po domluvě s krajem se poskytnou bližší informace," okomentovala u ředitelka střední školy Dana Havranová.

Královéhradecký kraj s postupnou rekonstrukcí a modernizací Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou počítá v rámci rozšiřování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Plánovaný projekt má být rozdělen do dvou etap, v nichž půjde o rekonstrukci areálů U Stadionu a Na Jamách. Celkovou rekonstrukci školních areálů má pokrýt částka kolem 140 miliónů korun.

„Stávající nezrekonstruované prostory průmyslové školy jsou nevyhovující jak po stránce energetické náročnosti, tak i z hlediska protipožárních, bezpečnostních a hygienických, a především je potřeba zmodernizovat technologie. Podle statistik se velká část absolventů uplatňuje v kvasinské automobilce a ostatních firmách v rámci okolní průmyslové zóny. Inovace má přispět k jejich lepší kvalifikaci," uvedl královéhradecký radní Josef Dvořák, který odpovídá za krajské investice.

Stavební úpravy jsou naplánovány 
od letošního července do srpna 2019

Mnohamiliónovou rekonstrukcí projdou oba areály průmyslovky. V areálu U Stadionu je podpořena vyšší úroveň a kvalita středního vzdělání a v areálu Na Jamách je podpořena vyšší úroveň a kvalita učňovského vzdělání.

„Celková investice do obou areálů by se měla pohybovat dle projektové dokumentace kolem 140 milionů korun. Z 90 procent by měla náklady pokrýt státní dotace, zbytek uhradí kraj z vlastního rozpočtu," doplnil radní Dvořák.

V rámci modernizace areálu U Stadionu se zrekonstruuje původní objekt školy včetně přístaveb z pozdějších let. Finanční náklady jsou odhadnuty na téměř osmdesát milionů korun bez DPH. Začátek prací je naplánován na letošní červenec a potrvají přibližně rok. Zahrnovat budou kromě úprav povrchů a nové fasády budovy včetně výplní otvorů i nové rozvody elektřiny, vytápění, technických plynů, vzduchotechniky a zdravotně technických instalací. Ve stávající vstupní hale budou nově umístěny pro zvýšení bezpečnosti turnikety pro evidenci příchodů a odchodů všech osob pohybujících se v prostorách školy. Projekt zahrnuje i modernizaci strojního, přístrojového a nábytkového vybavení pevně spojeného se stavbou. Druhou etapou modernizace rychnovské průmyslovky by pak měla být rekonstrukce areálu Na Jamách.

K té má dojít od července příštího roku do srpna 2019 a odhadnuté finanční náklady činí necelých šedesát milionů korun bez DPH.

V současnosti studuje na rychnovské průmyslové škole 750 žáků. Nabídka oborů je primárně zaměřena na technické obory (učební – autoelektrikář, karosář, autolakýrník, mechanik, opravář motorových vozidel, studijní – strojírenství a autotronik, vyšší odborné studium v oboru automobilová diagnostika a servis).

K modernizaci dojde v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny v okolí kvasinské automobilky Škoda Auto.