„Nechali jsme opravit všechny památky, je jich celkem sedm. Vyměněná za úsporné zářivky jsou všechna světla veřejného osvětlení, zrekonstruovali jsme dvě cesty uvnitř obce a opravili starou památnou zvoničku," sčítá investice místostarostka Ludmila Lukavcová.

V obci a jejím okolí přibylo také šedesát nově vysazených stromů, jedná se o javory, lípy, třešně, slívy, sakury a poslední akce byla ve spolupráci se sousední obcí Radim, kdy Dřevěničtí letos v dubnu vysadili za pomoci sousedů třicet velkých habrů u silnice mezi Dřevěnicí a Radimí (na snímku). Na podzim chtějí v této iniciativě pokračovat.

„Co se týče inženýrských sítí, tak v obci máme již z minulých let zavedený veřejný vodovod a plyn. K tomu přibyla nová čistička a kanalizace po celé obci, na kterou se připojila naprostá většina domů. Vybudovali jsme také nový vodojem pod lesem. Máme zde dostatek stavebních pozemků jak ve vlastnictví obce, tak i soukromníků," uvedl starosta Dušan Vrabec.

Obec má již připravené projekty na vybudování nového veřejného osvětlení na dalších třech místech, kde v současné době probíhá výstavba rodinných domků. „Další projekt jsme nechali zpracovat na rekonstrukci nádrže v Dolánkách. Zde jsme již požádali o dotace na ministerstvu zemědělství," upozorňuje Vrabec.

Další projekty se připravují k výstavbě nových chodníků a rekonstrukci jedné polní cesty. Vyměnit tu chtějí starou autobusovou čekárnu za novou.
V katastru obce jsou hotové komplexní pozemkové úpravy. Díky tomu mohli Dřevěničtí nechat zrekonstruovat další cestu k rybníku Hlíza. Tady obec zaplatila projekt a cestu hradil státní pozemkový úřad. Nyní s ním obec jedná o revitalizaci rybníka Hlíza, který se rozkládá na 4,5 ha.

„Máme spoustu plánů, ale záleží na tom, jak budeme úspěšní při získávání dotací. Musíme vše plánovat tak, abychom obec stále vylepšovali, ale zároveň ji nezadlužili," míní místostarostka.