Výměna občanských průkazů, přepisování adres firem. To může čekat některé hradecké občany či společnosti. Magistrát se tak snaží napravit historické chyby a nepřesnosti některých adresních míst trvalých pobytů a sídel firem po celém území města.

„Může se to týkat lidí, kteří mají trvalá bydliště v chatových osadách či koloniích nebo fyzických a právnických osob sídlících v domech s chybným adresním místem. Všechny údaje musejí dnes odpovídat jednotnému celostátnímu systému v rámci celé ČR, kterým je RÚIAN," vysvětlila Magdaléna Vlčková, mluvčí královéhradeckého magistrátu.

Přesnost je důležitá pro záchranáře

Na první pohled se může zdát, že jde o banální záležitost, opak je ale pravdou. Na správné a přesné údaje se spoléhají hasiči, záchranáři, policie i další instituce.

Například královéhradečtí hasiči s nepřesnými adresami zatím problém neměli. „Při poplachu hasičům vyjede výjezdový lístek, kde mají popsanou přesnou trasu, kudy se k místu mají dostat. Zatím jsme nezaznamenali žádné problémy s názvy starých ani nových ulic. Mapový systém pravidelně aktualizujeme," uvedla Martina Žahourková, mluvčí královéhradeckých hasičů.

Změny hledají 
v terénu

Pro pracovníky správního odboru tak začala doslova mravenčí práce. „Vyjíždíme přímo do terénu, do chatových osad a kolonií a kontrolujeme objekty i názvy ulic. Zjištěné údaje pak porovnáváme s údaji v systému RÚIAN i s oficiální evidencí přidělování čísel popisných a evidenčních," prozradil Oldřich Kašpar, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel magistrátu.

Většinou úředníci najdou neoficiální názvy ulice nebo duplicitní adresu u jednoho domu. V takovém případě musí upozornit majitele nemovitosti a také všechny, kteří zde mají trvalé bydliště, aby si nechali vyměnit doklady.

Kdo by chtěl výzvu ignorovat, nemusí se mu to vyplatit. „V případě, že si magistrátem vyzvaný občan písemnost úředníků nevyzvedne a údaje si nenechá opravit, dojde k zablokování jeho údajů v evidenci obyvatel a dotyčný si s největší pravděpodobností na úřadech čerpajících z centrální databáze už nic do doby nápravy nevyřídí," dodala Vlčková.

Doklady dotyční získají zdarma, podle magistrátu si lze domluvit také individuální schůzky.