Podle pracovníků České inspekce životního prostředí (ČIŽP) společnost Hydrogeologie Chrudim ve svém Dekontaminačním a recyklačním středisku DEKOS v Hradci Králové po dlouhá léta skladovala přijímané nebezpečné odpady v rozporu s provozním řádem zařízení.

Počkají na soud

Firma s uložením pokuty nesouhlasí a podává na inspekci správní žalobu, řekl jednatel společnosti Jan Taranza. Podle něj firma přijímala odpady, které měla povolené. „Celé je to neuzavřená záležitost, tu pokutu do rozhodnutí soudu platit nebudeme," řekl Taranza.  

„Prokázali jsme, že společnost skladovala 205 tun nebezpečných ropných kalů minimálně 15 let. Dalších několik desítek tun ropných látek vylila na vrchol zemin procházejících dekontaminačním procesem. Na tomto vrcholu ve výšce přibližně čtyři metry tak vznikla improvizovaná „jímka", v níž byly nebezpečné odpady po léta skladovány a částečně do zemin vsakovaly," uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček.

FIRMA KALY ODSTRANILA

Inspektoři také zjistili, že v dekontaminačním středisku docházelo k mísení přijímaných odpadů v rozporu s provozním řádem.

Kromě pokuty 300 tisíc korun za porušení zákona uložili inspektoři ČIŽP společnosti Hydrogeologie Chrudim také opatření k nápravě, tedy že musí nebezpečné odpady odstranit.

„Opatření k nápravě firma již splnila," uvedla Jana Jandová z ČIŽP.

NEJVÍCE POKUT ZA ODPAD

Oblastní inspektorát ČIŽP v Hradci Králové loni na východě Čech provedl 1491 kontrol a za nedostatky uložil 268 pokut dohromady za téměř deset milionů korun. Nejvíce pokut padlo v oblasti odpadů.

Nejvyšší pokutu v královéhradeckém kraji ve výši 240 tisíc korun loni inspektoři uložili firmě Aqua Servis, která kvůli technické závadě dva dny vypouštěla nečištěné odpadní vody ze zařízení přímo do řeky Dědina. V Pardubickém kraji stejně vysokou pokutu dostala firma Paramo za únik kyseliny chlorovodíkové.