Iniciátorkou přejmenování školy je profesorka gymnázia Eva Stejskalová s dalšími pedagogy školy, která už před pěti lety uspořádala úspěšnou literárněvědnou konferenci o Jaroslavu Žákovi a před téměř pěti lety vydala sto stránkový almanach „Jaroslav Žák 1906-1960".

Školu přejmenují a uvedou logo

Na studenty, učitele i další příchozí čeká velmi pestrý program, který zahájí v aule školy už o půl deváté ráno.

„Dopoledne se bude promítat dokument nazvaný „Rebel z recese Jaroslav Žák" z cyklu Neznámí hrdinové, dále se vydáme „Po stopách Jaroslava Žáka" s Magdalénou Šustovou z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze a poté už nastane slavnostní přejmenování školy a představení nového loga. Následovat bude vystoupení školního pěveckého sboru „KAPA"," informovala Eva Stejskalová.

Historii školy připomene studentka oktávy, přijde řeč i na významné absolventy školy a dojde i na setkání s žáky Jaroslava Žáka.

Představí novou pasáž J. Žáka

Po přestávce promluví historik umění, kurátor, publicista a překladatel Ladislav Zikmund-Lender o architektu Oldřichu Liskovi a architektuře dvacátých let. Na to naváže představení nově vybudované pasáže na náměstí ČSA v Jaroměři a její pojmenování rovněž po Jaroslavu Žákovi.

Odpoledne nastane čas pro prohlídku školy, zahraje školní kapela ŠSDH a nebudou chybět ani prezentace ze současnosti školy. Během slavnostního přejmenování bude možné zhlédnout výstavu závěrečných výtvarných prací studentů 2. ročníků v aule školy, prohlédnout si almanachy a historické sborníky gymnázia, zalistovat si v kronikách školy či občerstvit se ve školní jídelně a historické sborovně školy.

Na závěr káva v „Žákově studovně"

Zájemce jistě potěší publikace o Jaroslavu Žákovi a almanach z Konference o Jaroslavu Žákovi 2010, které budou k zakoupení.

A komu se ještě nebude chtít odejít domů, může si po ukončení slavnosti vypít kávu v nově otevřené kavárně „Žákova studovna" v nové pasáži Jaroslava Žáka.