Další krok k udržení samostatnosti udělalo vedení místního gymnázia.

Požádalo Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Královéhradeckého kraje o odložení rozhodnutí o sloučení Gymnázia a Střední školy informatiky a služeb o dva roky. K rozhodnutí je vedla podpora zastupitelstva města, rodičů a veřejnosti.

„Vycházíme z toho, že sice v tomto školním roce nakonec zůstalo v prvním ročníku víceletého gymnázia jen 15 žáků z 22 přihlášených, ale v minulých dvou letech byly první ročníky zcela naplněny. Průměr na třídu je na naší škole 24,4 žáka. V současné době nehrozí škole žádné závažné ekonomické problémy, bilance provozních nákladů je jako v loňském roce v kladných číslech," stojí v žádosti, kterou podepsal Petr Minář, ředitel gymnázia.

Vyvrací také některé fámy, které se v posledních týdnech objevují. Podle nich má škola dluhy, a to dost vysoké. Pravda je zcela jiná. „V loňském roce jsme měli zisk 133 tisíc korun, v letošním se situace vyvíjí podobně," vysvětlil ředitel.

„Ani ve mzdových nákladech nejsme v deficitu, i když za cenu velkého snížení tarifních platů zaměstnanců," doplnil informace Petr Minář, ředitel královédvorského gymnázia. To už při setkání s krajskou radní pro školství potvrdila jedna z profesorek, Jana Dobroruková, podle které podporují učitelé samostatnost gymnázia i tím, že přistupují na nižší platy než které mají kolegové na jiných školách.

„Podařilo se nám získat asi 180 tisíc korun navíc díky výborné práci některých kolegů, kteří připravovali děti k účasti na soutěžích a olympiádách. Letos jsme v nich měly řadu úspěchů. Za ně dostáváme další prostředky na krytí platů. Letos se nám podařilo získat řadu dalších finančních prostředků. Určitě stojí za zmínku nevídaná věc v historii gymnázia, získali jsme 4,3 milionu korun evropského grantu na rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání," doplnil ředitel Minář.

Otázkou zůstává, jak se v případě, že by eventuálně potřebovalo gymnázium finančně pomoci, zachová město.

Na posledním jednání zastupitelů se k této otázce vyjádřil zastupitel Emil Kudrnovský: „Město musí být připraveno na přechodnou dobu, pokud to bude potřeba, gymnázium podpořit." Sloučení se Střední školou informatiky a služeb je zatím jen záměrem Královéhradeckého kraje. Jak se bude situace dál vyvíjet, ukáže stanovisko Výboru pro vzdělávání, na který se nyní vedení gymnázia obrátilo. Zachování samostatnosti školy má stále větší podporu obyvatel, kteří podepsali i petici za zachování gymnázia.