Královéhradecký kraj v rámci rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny zveřejnil výběrové řízení na projektanta obchvatu Domašína, části obce Černíkovice, která je zatížena frekventovanou silnicí druhé třídy číslo 321.

Po této proudí podstatná část dopravy spojující silnice první třídy č. 11 a č. 14 a obsluhující průmyslové zóny mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou.

„Silnice II/321, která vede přes obec Domašín, je 
v současnosti využívána hlavně pro směřování automobilů od silnice I/14 a od průmyslové zóny Solnice – Kvasiny jižním směrem na silnici I/11 ve směru na Hradec Králové, Prahu či Mladou Boleslav. Průmyslová zóna se neustále rozrůstá, a proto je nutné vybudovat její kvalitní napojení na českou dálniční síť. Podstatně se také zvýší bezpečnost v obci a dojde ke zlepšení životního prostředí obyvatel," říká radní Josef Dvořák, který je odpovědný za oblast investic.

Začátek v roce 2018 - 19

Přeložka komunikace II/321 je navržena v celkové délce 1950 metrů.

V rámci projektu je počítáno s přemostěním Třebešovského potoka a napojením obce Černíkovice i její části Domašín na novou komunikaci. S realizací obchvatu se počítá v letech 2018 – 2019.

Předmětem nynější zakázky je vyhotovení projektových dokumentací pro územní řízení, stavební povolení i provedení stavby včetně geodetického zaměření, zajištění výkupu pozemků, vytvoření položkového soupisu stavebních prací včetně ocenění a dalších nezbytných dokumentů.

Součástí projektu je i výkon autorského dozoru. Předpokládaná maximální cena zakázky je pět milionů korun bez DPH. Tyto náklady budou v plné výši hrazeny z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.