„Rada města schválila nabídku firmy Envicons, s.r.o., na zhotovení studie k projektu protipovodňových opatření, která určí jejich proveditelnost a efektivnost," informovala na tiskové konferenci mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

Společnost dokument sestaví za 41 tisíc korun a její spolupráce s městem není novinkou. Momentálně pro Jičín navrhuje podobu retenční nádrže poblíž zástavby.

Ta by v budoucnu mohla jednak zamezit vysoké vodě, ohrožující Jičínské, a zároveň by pomohla všem sídlům níže na toku řeky.

Náklady dvě stě milionů
Problém tohoto rezervoáru však tkví v nákladech. Podle prvotních odhadů by dosáhly částky 200 milionů korun. Přestože městu by s touto astronomickou sumou možná pomohla státní dotace od Ministerstva životního prostředí v rámci programu Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, i tak by šlo o velice náročný podnik. Spoluúčast by byla desetiprocentní, město by tak ve svém rozpočtu muselo najít 20 milionů korun.

„Poldr sám o sobě by ale nemusel být efektivní vzhledem k tomu, že Cidlina nesplňuje požadavky na vhodné řešení vodních toků v intravilánech obcí," doplnila Magdaléna Doležalová.

Radnice se proto ve spolupráci s firmou Envicons snaží najít způsob, jak náklady srazit a přitom vylepšit ochranu. „Všichni snad dobře cítíme, že projekt za dvě stě milionů se na řece Cidlině zřejmě dělat nebude," podotkl starosta Jiří Liška. Podle předpokladů by realizace protipovodňových opatření, ať budou ve výsledku jakékoliv, mohla začít v roce 2016.

Výstražný systém proti pohromám
Připomeňme, že Jičín nedávno přijal jedno významné opatření proti pohromám. Na bezpečí obyvatel bude brzy dohlížet varovný systém, rozmístěný na sloupech při veřejných komunikacích. Záměrem výstavby varovného systému je pokrytí území města, včetně Popovic, Moravčic a Robous akustickým varovným signálem a srozumitelným mluveným slovem za použití elektronických sirén a hlásičů.

Zakázkou o dodání zařízení byla pověřena firma Empemont, s.r.o. Vyhrála výběrové řízení s nabídkou ve výši přibližně 4,33 milionu korun. Město na investici získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pokryje devadesát procent nákladů.