„Pestrolučník krkonošský je název nové příručky pro hospodáře, jak nejlépe pečovat o horské louky. Aby byly druhově pestré, plné květů a motýlů, bez šťovíku a dalších invazivních druhů," uvedl věc na pravou míru Jakub Kašpar, náměstek ředitele Správy KRNAP.

Na zhruba šedesáti stránkách se formou stručných textů, piktogramů, ilustrací a fotografií čtenář dozví praktické tipy a rady, jak na to jít. „Samozřejmostí jsou varování, čemu se vyhnout, pokud chceme horskou květnatou louku zachovat anebo dokonce obnovit do krásy jakou mohla mít ještě před sedmdesáti lety," připomněl Jakub Kašpar.

Publikaci připravil tým dlouhodobého projektu Life Corcontica. Na své si v ní přijdou nejen profesionální hospodáři farmáři, ale také krkonošští boudaři, či drobní majitelé luk kolem soukromých obydlí. Poučení v ní jistě mohou najít i hospodáři z jiných pohoří nebo i z podhůří. Publikace je zdarma ke stažení na webové stránce Správy KRNAP www.krnap.cz v sekci Tiskoviny.

(njt)