Třeba co se výplat učitelů týče. Při posledním vyjádření pro Deník uvedl jednatel zřizovatele školy Ludvík Vomáčka: „Všichni zaměstnanci nemusí mít obavy a výplatu za červen dostanou. Vše potvrdil právník."

Zaměstnancům školy však prý bylo sděleno, že výplatu za červen nedostanou. To potvrdila i ředitelka školy Štěpánka Thérová: „Zaměstnanci vědí, že na výplatu mzdy za měsíc červen na účtu nejsou peníze. Vědí ale také, že v rámci zákona na ochranu zaměstnanců obdrží nevyplacenou mzdu až za tři měsíce od úřadu práce, který si to jako věřitel – stát bude vymáhat v rámci insolvenčního řízení na společnosti.“

Vyjádření se různí

Podávaná vyjádření, proč vlastně škola končí a jakým způsobem, se různí. „Po uzávěrce přihlášek na školu bylo přihlášeno pouze sedm dětí. Na základě toho jsme rozhodli, že se v letošním roce nebudou otevírat první ročníky,“ uvedl jako důvod Vomáčka. To vyvrací ředitelka školy: „Celkem jsme v rámci přijímacího řízení obdrželi šestnáct přihlášek na učební obory a osm přihlášek na studijní obory. Na přijímací řízení se dostavilo čtrnáct žáků pro učební a šest žáků pro studijní obory.“

Ludvík Vomáčka tvrdí, že se škola dostala do problémů za působnosti předešlého ředitele školy.„Smůlu této školy založil předchozí ředitel Vladimír Štěpánek, protože si vzal větší krajíc než měl a škola na to neměla. Vyčerpal tak všechny zdroje. Ty ztráty byly hodně veliké,“ řekl Vomáčka. Deník proto oslovil Vladimíra Štěpánka. Uvedl sice, že už nemá potřebu se vyjadřovat, ale připomněl, že ze školy odešel už skoro před osmi lety. Její kolaps ho mrzí. „Při mém odchodu je v zápise uvedeno, že stav školy je stabilizovaný. Pokud někdo tvrdí něco jiného, tak plácá nesmysly,“ řekl Štěpánek.

Z dosavadních zjištěných informací a podávaných tvrzení není jasné, kdy škola oficiálně skončí, co termíny znamenají pro zaměstnance a co pro studenty. Z každé strany totiž dosud přicházejí různé informace. „Provoz školy bude definitivně zastaven k 30. červnu 2014. Bylo dohodnuto, že 18. července 2014 bude na školu vyhlášeno insolvenční řízení," řekl Deníku Ludvík Vomáčka. Také ředitelka školy prý všem zaměstnancům sdělila, že do konce června musejí předat veškerý zapůjčený inventární majetek a že 30. června budou vyměněny všechny zámky a do školy nebude, kromě ní, mít nikdo jiný přístup.

Ve svém prohlášení uvedla: „Společnost s ručením omezeným s výchovně vzdělávací činností k 30. červnu 2014 nekončí a všichni žáci školy mohou být (a asi polovina z nich také bude) i žáky školy do 31. srpna 2014," uvedla Thérová.

Prohlášení jasnou odpověď nepřineslo

Ne příliš jasnou odpověď zaměstnancům, kterou má redakce k dispozici, poslal ve svém prohlášení jednatel zřizující společnosti Ludvík Vomáčka. „Společnost SŠH Hronov se nachází v situaci hrozícího úpadku, kdy se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že společnost nebude nadále schopna řádně a včas plnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Dle doporučení externího právního auditu jsem se z pozice jednatele společnosti, po důkladném zvážení celé situace, rozhodl podat na společnost SŠH Hronov insolvenční návrh. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude činnost společnosti SŠH Hronov a tím také jí provozované školy, ke konci tohoto školního roku utlumena a dojde k zahájení insolvenčního řízení," tolik doslovná citace z prohlášení.

Ne příliš jasné vyjádření, co vlastně znamená a přinese útlum, ze strany zřizovatele a vedení školy se nelíbí nejen všem zaměstnancům, ale ani studentům a jejich rodičům. I když téměř všichni si už zajistili přestup na jinou školu, prý nechápou požadavky, které si vedení klade.

Rodiče jsou
 z jednání naštvaní

„Dcera nastoupila na školu s tím, že jí bude zajištěna kvalitní výuka. Při náboru nás ujišťovali, že škola má dlouholetou tradici a řadu úspěchů na soutěžích. To se bohužel nepotvrdilo. Když měla zájem jet na některou ze soutěží, tak jí bylo sděleno, že škola nemá peníze, tak jestli chce, tak si to musí zaplatit ze svého. O kvalitní výuce se poslední rok vůbec nedá hovořit. Učitelé se stále střídali a poslední tři měsíce už se neučilo. Vrcholem je, že škola požaduje zaplatit školné i za červenec a srpen, to už je nehoráznost. Kam a na co půjdou požadované peníze, když už škola nebude existovat?," uvedla naštvaná matka jedné ze studentek, která odmítla zveřejnit jméno.

Podobné názory mají i rodiče studentů ve Vrchlabí. Tamní škola je pobočkou té hronovské a rovněž se na konci června zavírá. Čtenář podepsaný jako Vít Kup se na internetovém zpravodajském portálu našich novin podělil se svým názorem v diskuzi na předešlý článek o konci školy.

„Po několika třídních schůzkách, kde byla přítomna ředitelka školy Štěpánka Thérová a zástupce zřizovatele Ludvík Vomáčka, mi bylo víc než jasné, že se jedná o klasický tunel a pouhopouhé tahání financí z kapes rodičů. Neustále bylo naznačováno, jak je na tom škola špatně finančně a jak se bude zvyšovat školné. Vše jsme jako rodiče celkem rozumně akceptovali, co ale bylo dosti zarážející, byla značná obměna pedagogického sboru, přičemž řada vyučujících neměla potřebné vzdělání, ba ani chuť zdárně plnit kantorské poslání.Nebudu zde kydat špínu na nikoho, kdo není přímo se mnou v konfrontaci, ale pravdou zůstává, že paní ředitelka byla zcela mimo realitu, její postoje a jednání byly víc než amatérské, místy dosti arogantní. Pan jednatel nebyl schopen mi nikdy ukázat finanční tok tohoto zařízení," uvedl svůj pohled na fungování pobočky hotelové školy a jednání jejich představitelů Vít Kup.