S tlakem na zkracování dojezdových časů mezi velkými městy docházelo ke snižování zastávek v malých obcích či městských okrajových částech. Bohuslavice tak již v jízdním řádu nejsou vůbec a v Trutnově Poříčí zastaví vlak za celý den pouze třikrát.

Starostka Lenka Hozová se však s nastoleným trendem nehodlala smířit a proti rušení spojů v Suchovršicích vytrvale protestovala. A nejen že se úbytek podařilo zastavit, ale od nového jízdního řádu, tedy 15. prosince, by měli mít občané k dispozici hned dva vlaky navíc.

„Začátkem roku jsme jednali s radním pro dopravu Královéhradeckého kraje Karlem Janečkem a novým vedením Oreda (Organizátor regionální dopravy). Měli jsme přislíbeno, že dohoda je možná, ale až od nového jízdního řádu, tedy tohoto prosince. Když ale návrh přišel, žádný posun jsme tam nenašli. Tak jsme se ozvali znovu a požadovali nahrazení tří spojů, zrušených v roce 2012," přiblížila letošní situaci Lenka Hozová.

A vytrvalost se vyplatila. „Vzali jsme na vědomí vaši připomínku a po jednáních s Krajským centrem osobní dopravy jsme před uzávěrkou jízdních řádů požadavek zohlednili. Na trati 032 Trutnov Jaroměř budou nově zastavovat vlaky Sp 1789 (11.53 hodin) a 1791 (13.51 hodin). Zastavování vlaku Sp 1792 není možné, vzhledem k provozním intervalům musí zastavit v 18.20 ve stanici Trutnov hl. n.," informoval vedení obce jednatel Oreda, Václav Brůžek.

Dva vlaky navíc, které v Suchovršicích budou následující rok stavět, jsou při současném trendu rušení zastávek neobvyklým úspěchem. „Určitě je to posun k lepšímu, ale pouze ve směru z Trutnova na Jaroměř. Zpětná vazba chybí," upozorňuje starostka Lenka Hozová. V tomto směru mohou občané využívat celkem šest spojů, v opačném jen tři. „Trochu to kompenzují autobusy, které k nám zajíždějí z Malých Svatoňovic, ale do některých částí obce je jednodušší dojít ze zastávky ve Velkých Svatoňovicích," dodává starostka.

Nová podoba jízdního řádu, platná od 15. prosince 2013 do 13. prosince 2014, je tak pro suchovršické malým vítězstvím. Ale jaký bude další vývoj? „To vůbec nedokážu odhadnout. S novým vedením Oreda je spolupráce dobrá, dá se vysledovat i určitá vstřícnost ke starostům a jejich požadavkům. Tomu nasvědčuje i naše kladně vyřízená žádost. Pro nás je to zatím plus, ale uvidíme, co přinese čas. Napořád to rozhodně není," je si vědoma Lenka Hozová.