Pokusů o prodej bývalé věznice už bylo hodně. Nikdo neměl zájem. Teď to ale vypadá na změnu.

„Mohu potvrdit, že kupní smlouva je podepsaná. Prodej však zcela uzavřený není, čeká se na vyjádření ministerstva financí, které musí vydat souhlas," potvrdila Ivana Ježková z krajského ředitelství policie.

„Když prodáváme jakoukoli nemovitost, vždy to podléhá schválení ministerstvem financí, což vyplývá ze zákona o majetku státu. Zájemce se skutečně objevil, smlouva je podepsaná, teď leží na ministerstvu a čekáme. Nemůžu ale potvrdit žádný termín, do kdy by rozhodnutí mělo padnout," vyjádřil se ekonomický ředitel královéhradecké krajské policie Josef Neruda.

Věznice je opuštěná už dlouho, jedinými návštěvníky byli zloději, kteří pobrali téměř vše, co se dalo odnést a zpeněžit. „Kolegyně z úřadu tu ale před několika týdny zaznamenaly velký pohyb policistů. Vypadalo to, že se něco děje, nic konkrétního jsme se ale nedozvěděly," vzpomněla žacléřská místostarostka Eva Rennerová.

„Nikdo nás o prodeji neinformoval, nevíme téměř nic. Samozřejmě určité obavy ze záměrů dosud neznámého kupce máme. Uprchlíků v republice ale moc není a i ti, co chtěli do České republiky, se přesunují jinam. Takže v ten-hle směr se snad situace vyvíjet nebude," podotkl starosta Miroslav Vlasák. I tak jsou ale obyvatelé zvědaví, co s areálem bude.

O žacléřskou věznici je zájem, kupní smlouva leží na stole

Areál zdejší věznice je opuštěný a na prodej už dlouho. „Povinnost správného hospodáře nám velí zbavit se nepotřebného majetku a žacléřský areál byl nabídnutý k prodeji snad osmkrát. Současný kupující jako jediný splnil požadavky, o jeho totožnosti či záměrech nesmíme podávat žádné informace," sdělila mluvčí policie Ivana Ježková.

„V 90. letech byla část areálu zrekonstruovaná pro pohraniční policii, po reorganizaci na cizineckou a přesunu jinam bylo zdejší oddělení zrušené. Následovala snaha o prodej, ale dlouhé roky se nikdo neobjevil, až teď," dodal ekonomický ředitel krajské policie Josef Neruda.

Jenže, lidé mají obavy. Ubytovna, uprchlický tábor… současné dění nabízí mnoho scénářů.

„Hlavně ať tam není basa. Toho jsme si užili až dost a nebylo to příjemné. Než se podařilo dosáhnout zakrytí oken, koukali nám odsouzení až do kuchyně," řekl Jan Antoš, jehož pozemek končí přímo na betonovém oplocení věznice. „Na jednu stranu bychom byli rádi, pokud by někdo zdevastovaný areál opravil, ale vězení či tábor pro uprchlíky bychom si nepřáli," dodal.

S klidem bere situaci soused Alois Rosecký. „Věznice mi nevadila. Naše zahrada sousedí přímo se strážní věží a když byl problém, zaťukal jsem a oni už to vyřešili. Takže například obnovení basy by mi nevadilo," řekl.

Z historie žacléřské věznice

Žacléřský útvar Sboru nápravné výchovy ČSR byl zřízen v říjnu 1967. Například v roce 1987 bylo ve věznici zaměstnáno 144 příslušníků a pracovně zařazeno 487 odsouzených. Ti pracovali na mnoha místech regionu, k největším zaměstnavatelům patřily doly, ZPA Trutnov a 46 vězňů, odsouzených pro nedbalostní trestné činy, pracovalo i na výstavbě zotavovny Přední Labská ve Špindlerově Mlýně.

Z nařízení ministerstva spravedlnosti byl útvar SNV Žacléř uzavřen ke 31. prosinci 1989. V návrhu na zrušení z roku 1985 byly uváděny důvody: objekt je majetkem Východočeských uhelných dolů Malé Svatoňovice, nemá vlastní zdroj tepla ani kuchyňský objekt včetně jídelny (zajišťuje
centrální kotelna v Žacléři a vývařovna VUD), zpracovaný geologický průzkum, nepředpokládá se další rozvoj těžební činnosti a ze strany VUD bude docházet k postupnému snižování pracovního zařazení odsouzených až k úplnému ukončení.

Příslušníkům bylo nabídnuto zařazení do jiných věznic, například Hradec Králové, Pardubice, Valdice, Liberec, Vinařice, anebo odchod do zálohy. Odsouzení byli přemístěni do věznice Vinařice.