Své o tom mohou vyprávět lidé v Kocbeřích. I tady z mnoha důvodů o připravovanou dálnici stojí. Nechtějí na ni ale doplatit vlastními ústupky.

A proto se už léta sisyfovsky snaží přimět ztuhlý úřednický aparát k pochopení. Ačkoliv už mnohokrát narazili, i rok 2016 začali za pomocí právníků intenzivní prací.

„Rádi bychom prosadili variantní řešení vedení dálnice, které vyloučí co nejvíce negativních dopadů na obec Kocbeře a které zároveň nepřinese problémy jiným. Chceme ochránit svou jedinečnou pitnou vodu, která má až kojenecké parametry, krajinný ráz okolí nebo možnost rozvoje obce," vyjmenovává starostka obce Eva Rezková důvody snahy tamního úřadu o odklon plánované dálnice. „Jde ale i o to, že ze západu, kde je stavba dálnice nyní plánována, do obce vane nejvíce větrů, z otevřené krajiny by k nám s tím přicházel hluk a znečištění. A pak jde samozřejmě o zachování rázu vesnice a pohody bydlení v ní, což je asi nejdůležitější," dodala.

Vedení Kocbeří rokuje s úřady už od 90. let minulého tisíciletí. Současná starostka Rezková jednu alternativní variantu, kudy by dálnice mohla vést, už na papír po roce 2007 prosadit dokázala. Odbor územního plánování ji však do klíčového strategického dokumentu nezařadil, a tím ji vlastně smetl ze stolu.

V Kocběřích se perou o dálnici

Druhý případný odklon, který se na Královédvorsku jeví jako rozumnější, skončil též na úřednickém boji.

Prakticky všechna dosavadní jednání, která by přiblížila stavbu dálnice blíže představám Kocbeří, postupně krachovala. Obec se však, na rozdíl od jiných, nevzdala.

Zůstali sami

„Pro nás je současná připravovaná stavba, která vychází z územního plánování Královéhradeckého kraje, nevyhovující. Na rozdíl od ostatních obcí jsme neměli možnost výběru. Tři navrhované varianty se v našem případě lišily ve stovkách metrů. Náš problém byl ale u všech stejný. A přetrvaly jak původní varianty, tak naše připomínky," objasňuje Rezková.

Zatímco před lety se o přeložku připravované komunikace zajímala s dalšími čtyřmi obcemi v okolí, nyní je sama. Ostatní rezignovali.

Kocbeře přitom nejsou jedinou obcí, která by byla rozdělena. Stejně by dopadlo například i Choustníkovo Hradiště, výraznou krajinnou proměnou má v případě stavby projít i Kuks, kam přitom kraj předloni investoval miliardu korun do renovace historického Hospitalu. Ale pouze v Kocbeřích v intenzivní snaze o změnu vedení dálnice vytrvali.

„Chtěla bych ale vyloučit, že jsme u nás někdy byli proti budování dálnice, z čehož jsme už byli také nařčeni. Tak tomu nebylo nikdy. Snažíme se jen prosadit z našeho pohledu zcela pochopitelné představy a připomínky. Protože tu žijeme, známe krajinu a víme co je v okolí hodnotného a zajímavého. Dálnici chceme, pomohla by nám třeba s dopravou. Vždyť nyní skrz obec projede šest tisíc aut denně, což je obrovské číslo. Její současná varianta je pro nás ale velmi problematická," říká Eva Rezková.

Její aktuální síly se upínají k aktualizaci klíčového územního dokumentu kraje. Společně s právníky vypracovala soupis poznámek, které mají kraj přesvědčit o přehodnocení vedení dálničního koridoru. Apelují na výrazný zásah do krajinného rázu v okolí bývalého Šporkova panství u Choustníkova Hradiště a Kuksu, na zábor zemědělské plochy i na už výše zmíněné problémy týkající se přímo obce Kocbeře.

Kromě kritiky ale opakovaně starostka Rezková nabízí také konstruktivní řešení. „Alternativou může být trasa vedená kolem obce Vlčkovice a zalesněným svahem mezi Choustníkovým Hradištěm a Kohoutovem. Byl by eliminován vliv hluku, trasa se vyhne ložisku cihlářských surovin i ochranným pásmům zdrojů vody. Navíc by došlo ke snížení vlastníků pozemků, kterými by se navíc namísto soukromých osob staly subjekty veřejné, a to především Česká republika a obce," apeluje ve svém připomínkovém návrhu starostka Eva Rezková.

Kritika, ale i řešení

„Řešila jsem to už se spoustou politiků, kteří se u nás byli podívat a fyzicky vyšli také do krajiny. Pochopení jsem u většiny, ne-li u všech, našla, většinou ale jen ústní. Jediný, kdo se této záležitosti skutečně aktuálně věnuje, je pan Hlavatý, který sepsal na jednotlivé úřady i své připomínky," žehrá Rezková.

Občané Kocběří si mohou být jisti, že ve své snaze o změnu dálničního koridoru Rezková neustane. „Raději bych se věnovala rozvoji naší obce. Tohle je nástavba, která mě stojí obrovské množství času. Jsou i týdny, kdy nedělám nic jiného, než že sedím nad papíry, které se týkají dálnice. Nikomu bych to nepřála. Ale pro budoucnost naší obce je to důležitá práce," říká na závěr.