Nově dokončená rekonstrukce opěrné zdi na břehu Metuje zlepší průjezdnost obcí, která leží na trase mezi Policí nad Metují a Teplicemi nad Metují. Plynulejší dopravu uvítají místní obyvatelé i projíždějící motoristé.

Práce začaly v půlce července a končily v minulých dnech. „Opěrná zeď se nacházela v havarijním stavu, což potvrdil i statický posudek projektanta. Základ zdi byl založen nově na pilotech, aby byla statistika zajištěna dokonale. Samotná zeď je řešena jako monolit, ale vzhledem k tomu, že jsme na území CHKO, tak byla obložena místním pískovcem," uvedl hlavní stavbyvedoucí Marek Buřval, a dodal, že pískovec pochází z Božanovského lomu.

Nová opěrná zeď v Javoru byla zrekonstruována v délce 60 metrů. Na římse je osazeno nové svodidlové zábradlí, a přilehlý úsek silnice třetí třídy dlouhý 141 metrů má nový asfaltový povrch.

Vozovka je zde široká pět metrů, ale kvůli špatnému stavu nábřežní zdi ji nebylo možné využívat v plné šíři. Při potkávání dvou rozměrnějších vozidel bylo nutné jejich zastavení a vyhýbání.

Stavba probíhala za plné uzavírky, kdy byl provoz veden po objízdných trasách. „Pokud to jen trochu šlo, tak jsme se snažili místní občany a autobusy pouštět, ale bylo samozřejmě období, kdy to s ohledem na probíhající práce nebylo možné," říká stavbyvedoucí Marek Buřval.

„Jsem rád, že jsme mohli odškrtnout další akci z bílé knihy oprav," potěšilo dokončené dílo teplického starostu Milana Brandejse.

Slavnostního otevření stavby se zúčastnil i Lubomír Franc. Pro dosluhujícího hejtmana to byla zřejmě jedna z posledních příležitostí přestřihnout pásku v roli prvního muže kraje. „Podobné stavby se vedle nejvýznamnějších projektů na rekonstrukce silnic mohou zdát banální. Pro lidi v menších obcích a zvláště pak v okrajových regionech ale mají velký význam," uvedl hejtman Lubomír Franc.

MYSLELI I NA PTÁKY, NECHALI HNÍZDÍCÍ MÍSTA

Zajímavostí je, že podle požadavků Správy CHKO Broumovsko byly v horní části stěny pod římsou ponechány otvory, které do budoucna mohou využít na hnízda ptáci. „Jedná se zejména o vodní ptáky jako je konipas horský nebo skorec vodní, kteří zde mohou zahnízdit. Té stavbě to nijak nevadí a ptáci to ocení," říká zoolog Správy CHKO Petr Kafka.

Celkové náklady dosáhly osmi milionů korun, přičemž většina prostředků šla ze Státního fondu dopravní infrastruktury.