V pondělí ho na svém posledním veřejném zasedání v letošním roce schválilo městské 
zastupitelstvo. Předchozí územní plán se schvaloval před více než deseti lety. Vypracování nového se ujalo architektonické studio Hysek. Přišlo na zhruba milion osm set tisíc korun. Dobrušku však jeho pořízení stálo zlomek z této částky, protože využila možnosti zafinancování ze státního rozpočtu. Získaná dotace činila milion pět set šedesát tisíc.

Územní plán slouží příštím generacím
Územní plán je určitý druh územně plánovací dokumentace, která 
si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití.

Vychází z předpokladů, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území.

Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

„Územní plán města bylo potřeba změnit, aby vyhovoval požadavkům nového stavebního zákona. Byl to běh na dlouhou trať. Na jeho vypracování jsme začali pracovat v roce 2010. Letos jsme konečně dorazili do cíle," říká Petr Lžíčař, dobrušský místostarosta.
Během složitého procesu se musely vyřešit námitky majitelů pozemků a desítky připomínek, které k navrhovanému územnímu plánu může vznést v podstatě kdokoliv.

Dobruška na dokončení nového územního plánu čekala dlouhých pět let, přičemž pořídit se dá rychleji – do dvou až tří let. „Minimálně rok a půl nás zdržel rozpor mezi krajem a našimi projektanty v čele s bývalou vedoucí odboru rozvoje města. Byl v podstatě malicherný. Týkal se zakreslení plánovaných cest v krajině v okolí Dobrušky," vysvětluje Lžíčař, který byl pověřeným zastupitelem pro jednání o novém územním plánu.

Město s novým územním plánem nyní dokáže lépe reagovat na potřeby stavět v Dobrušce. „Chceme rozpohybovat výstavbu rodinných domů v městské části nazývané Belveder. V sousedství ulice Karla Michla hodláme rozjet první etapu, kde připravujeme přivést vodovod a vybudovat kanalizaci. Dále bychom chtěli připravit stavební pozemky směrem ke gymnáziu. Tam nám ale situaci komplikují problematické majetkové vztahy," hovoří Lžíčař o plánech v severní části města. „Je připravena územní studie, která řeší umístění cest v této části Dobrušky. Chtěli bychom tuto problematiku začít projednávat hned po Novém roce – v lednu.

Tři investiční priority napřesrok
Na závěrečném jednání dobrušského zastupitelstva zazněly z úst občanů dotazy, jaké investiční akce se ve městě F. L. Věka chystají pro příští rok. Starosta Petr Tojnar zmínil, které budou pro město prioritní: „Jsou tři – zahájení výstavby sportovní haly v sousedství gymnázia a základní školy Pulická, vybudování nové smuteční síně u hřbitova s kostelíkem sv. Ducha a stavba cyklostezky směrem na Opočno."