Příhodnou chvílí k připomenutí si tohoto výročí bylo již 25. Setkání Kostelců, které se tentokrát konalo v místě „oslavence". Sobotní program byl opravdu pestrý. Podstatnou část tvořily kulturní akce, nicméně na své si o víkendu přišli i milovníci sportu a podobných aktivit. 
 „Kultura ve městě má těšit jeho obyvatele, má přivodit hezké okamžiky, které nás pobaví, povznesou, které nás odvedou od starostí a přimějí ke vzájemnému setkávání. Kultura je odkazem a svědectvím o našich životech dalším generacím, které osud přivede do našeho města," uvedl na stránkách města starosta František Kinský. 
 Kostelec se této myšlenky držel a připravil velké množství výstav či tematických prohlídek, které se například týkaly historie či archeologie. Neoficiálním hlavním centrem sobotního programu bylo kostelecké náměstí. Pro návštěvníky zde byl připraven řemeslný jarmark, stánky s občerstvením či dvě pódia, na kterých se střídala jednotlivá vystoupení. Po slavnostním průvodu Kostelců, jejž odstartoval sobotní den, se konala významná charitativní akce s názvem Běh pro Orion. Veřejnost tak měla příležitost podpořit finančně rychnovské Centrum Orion, které se stará o hendikepované jedince. Výčet jednotlivých bodů sobotního programu by byl opravdu velký. Nemalý úspěch sklidila kupříkladu skupina Děda Mládek illegal band. Ostatně hudba všech žánrů byla v ulicích slyšet celý sobotní den. K pohodové atmosféře přispěly folklórní sbory. Kulturní centrum Rabštejn díky pohádkám pak patřilo zejména nejmladším.
Sobotní den patřil i chrámovým sborům, které vystupovaly v kostele sv. Jiří. Sportovně se účastníci Setkání Kostelců, kterých letos přijelo z různých částí republiky 14, mohli vyžít ve fotbalovém turnaji, adrenalinovém běhu, volejbalovém turnaji a podobně. Opomenuti nebyli samozřejmě ani hasiči. Jednotlivé sbory mezi sebou soutěžily na místním stadionu.
K Setkání Kostelců vždy patří výjimečná a přátelská atmosféra. I to zmínil ve své úvodní řeči starosta František Kinský. Jeho slova potvrzovaly i usměvavé tváře účastníků, kterým na dobré náladě neubíralo ani tropické vedro, které panovalo převážnou část soboty.
„Věnuji se cyklistice, ale jsem i sbormistryně pěveckého sboru. Setkání Kostelců se účastním často, vlastně jsem nebyla asi jen dvakrát. Prostřednictvím tohoto setkání potkám spoustu známých, protože za ta léta jsme se už seznámili," uvedla bývalá starostka Kostelce nad Černými lesy Zdeňka Čečetková. To, že mezi „Kostelečáky" vzniklo v průběhu let i větší pouto a nespojuje je pouze shodný název, ale i přátelské vazby a zvláštní sounáležitost, je podle ní také pravda.
„Musím se přiznat, že mě to všechno tak trochu dojímá. Letošní akce je opravdu ve velkém stylu. Někdo možná namítá, že tradice našich setkání už je příliš dlouhá. Ale já si to nemyslím," dodala Zdeňka Čečetková.
Sobotní podvečer přinesl i příjemnou zprávu pro Centrum Orion. Při charitativním běhu, který dopoledne neoficiálně odstartoval i hlavní program oslav, byla vybrána úctyhodná částka. Zástupkyně centra převzala z rukou starosty města Františka Kinského a senátora Miroslava Antla šek v hodnotě téměř 35 tisíc korun, které se vybraly prostřednictví dobrovolné sbírky.
Setkání Kostelců a oslavy výročí letošního hostitelského města se tak nesly i v duchu solidarity s hendikepovanými lidmi.